Protopop: Marcian Darius Mărcuș
e-mail: protopopiat_intorsurabuz@yahoo.com
tel: 0766831897, 0267.3730190267.371077

Protopopiatul Ortodox Român Buzăul Transilvan a fost înfiinţat în anul 2006, în luna septembrie, prin purtarea de grija a Preasfinţitului Episcop Ioan, în urma unui amplu proces de reorganizare administrativă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei. De menţionat faptul că, înainte de 1918, preoţii Ion Coman şi Olimpiu Russu din Sita Buzăului au fost protopopi onorifici pentru parohiile din zona Întorsurii Buzăului.

În perioada 1920-1924, preotul Gheorghe Neagovici-Negoescu, de la Parohia Întorsura Buzăului, a îndeplinit şi misiunea de protopop al judeţului Trei Scaune, iar între anii 1952-1993 părintele Virgil Goţea din Întorsura Buzăului a îndeplinit şi demnitatea de „protopop onorific” al parohiilor ortodoxe din zona Buzăului ardelean.

Duminică, 25 martie 2007, la Catedrala din Întorsura Buzăului a avut loc un eveniment istoric: înscăunarea părintelui Florin Tohănean ca protopop al nou înfiinţatului Protopopiat Buzăul Transilvan. Evenimentul a constituit un prilej de bucurie pentru credincioşii din zonă, dar nu numai, la el participând creştini din întreg judeţul, în Buzaie adunându-se, de asemenea, zeci de preoţi.

Credincioşii veniţi să-l întâmpine pe Prea Sfinţitul Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, au făcut ca lăcaşul din Întorsura Buzăului să fie neîncăpător. P.S. Ioan Selejan, împreună cu ceilalţi trei protopopi ai Eparhiei şi cu soborul de preoţi, a oficiat slujba Aghiasmei mici şi au cerut ajutorul lui Dumnezeu şi mijlocirea sfinţilor pentru noua instituţie administrativ-bisericească. În frumoasa Catedrală din Întorsura Buzăului, s-a pus un bun început pentru o nouă etapă în consolidarea Bisericii şi a fiinţei naţionale. Protopopul Florin Tohănean, după frumoasa activitate ca protopop de Covasna, a primit de la P.S. Ioan misiunea de a consolida acest nou protopopiat din credinţă, dăruire şi multă muncă.

„Protopopiatul Buzăul Transilvan – spunea cu această ocazie P.S. Ioan – este unul puternic, zona fiind una încărcată de istorie. Pe aici au trecut, deopotrivă, prieteni şi neprieteni; prietenii au rămas, de aceea un bun început este întotdeauna binecuvântat de Dumnezeu”.

În structura administrativă a Protopopiatului funcţionează 14 parohii (Acriş, Barcani I şi II, Brădet, Ciumernic, Floroaia Mare, Întorsura Buzăului I şi II, Lădăuţi, Sărămaş, Sita Buzăului, Valea Mare şi Zăbrătău), 6 filii (Crasna, Boroşneul Mic, Boroşneul Mare, Comolău, Măgheruş şi Reci).

La început, sediul administrative al protopopiatului a funcţionat într-o clădire modestă închiriată în acest scop. În anul 2008, sediul a fost amenajat într-o clădire încăpătoare, închiriată. În anul 2007, prin Hotărârea nr. 36/2007 a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, cu ajutorul primarului Gheorghe Baciu, Protopopiatul a primit în folosinţă 0,30 ha teren intravilan, în vederea construirii sediului şi a unei noi biserici. Între timp, pe seama Protopopiatului, s-a cumpărat în vecinătatea imediată a terenului primit de la Primărie o suprafaţă de 0,25 ha.

După obţinerea autorizaţiilor necesare, între anii 2008-2009, cu fondurile asigurate de Preasfinţitul Ioan s-a pus temelia celor două edificii şi s-a zidit biserica până la acoperiş.

Protopop Florin Tohănean