Protopop: Apostol Dumitru
e-mail: protopopiatuloplita@yahoo.com
tel: 0742.992199, 0266.341846

Protopopiatul Ortodox Călimani, reînfiinţat la data de 1 septembrie 2006, continuă activitatea Protopopiatului Calimani at în anul 1959. Până la această dată, preoţii şi credincioşii constituiţi în parohii din această parte de ţară, au fost sub îndrumarea şi supravegherea Protopopiatului Ortodox Reghin.

Primul protopop ortodox despre care avem informaţii încă păstrate prin viu grai a fost Pr. Grigore Chichernea, sediul protopopiatului funcţionând în casa parohială a parohiei Topliţa I, iar biserica în care a slujit primul protopop a fost Catedrala oraşului.
Cel de al doilea protopop a fost Pr. Ioan Crăciun, preot slujitor la parohia Topliţa II, iar sediul protopopiatului a fost mutat în casa parohială de pe strada Morilor, aparţinătoare parohiei amintite.
Din anul 1978, protopopiatul Calimani a fost mutat cu sediul în Municipiul Miercurea-Ciuc, capitala administrativă a jud. Harghita, în urma reîmpărţirii teritoriale a ţării, din regiuni în judeţe. Din acest an, parohiile din partea de nord a jud. Harghita au aparţinut de Episcopia Ortodoxă a Alba Iulia şi de Protopopiatul Miercurea-Ciuc.

Înfiinţată cu 20 ani în urmă, Episcopia Covasnei şi Harghitei s-a dovedit a fi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru preoţii şi credincioşii ortodocşi din aceste locuri, dar şi prin numirea ÎPS Arhiepiscop Ioan în fruntea acestei instituţii bisericeşti. Pentru noi românii ortodocşi din cuprinsul Protopopiatului Calimani, ÎPS Ioan este păstorul duhovnicesc, dar şi ambasadorul nostru către forurile de decizie ale ţării în toate problemele şi aspectele vieţii.

În cadrul şedinţei Adunării Eparhiale din ianuarie 2006, ÎPS Ioan, luând în considerare distanţa mare dintre parohiile din zona Calimani şi Centrul Eparhial, respectiv Protopopiatul Miercurea-Ciuc, a propus înfiinţarea unui Protopopiat cu sediul la Calimani.
În data de 1 septembrie 2006, această instituţie bisericească îşi începe activitatea cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea chiriarhului, în funcţia de protopop fiind numit Pr. Dumitru Apostol, paroh la Bilbor.

Începutul a fost timid şi presărat cu greutăţi, dar îndrumaţi şi sprijiniţi material şi duhovniceşte de ÎPS Ioan am reuşit să ne organizăm, să devenim eficienţi în lucrarea încredinţată dovedindu-ne utilitatea ca puncte de legătură între Episcopie. Episcop, preoţi şi credincioşi.
Sediul Protopopiatului se află la parterul casei parohiale Topliţa I. Deservim un număr de 18 parohii, 6 în mediul urban,12 în mediul rural, precum şi 2 mânăstiri şi 2 schituri: Mânăstirea Sf. Ilie Calimani. Mânăstirea Doamnei Moglăneşti, Schitul Dumbrăviora şi Schitul Gura Izvorului. Numărul total al angajaţilor, cuprinzând preoţi, cântăreţi. îngrijitori şi personalul mânăstiresc este de 73 de personae. Prin grija deosebită a ÎPS Ioan, toţi angajaţii se bucură de salarii de la bugetul central de stat, de sprijin F.C.M., majoritatea preoteselor fiind angajate pe un post în sistem, sprijinind activitatea pastoral misionară a preotului.

Întăriţi în credinţă şi mângâiaţi duhovniceşte de către ÎPS Ioan, preoţii şi personalul neclerical îşi fac cu bucurie datoria, slujind cu dragoste credincioşii prin sfintele slujbe, predici, activităţi misionare şi caritabile. Prin programe şi îndemnuri susţinute, se are în vedere protejarea familiei creştine în aceste vremuri atât de complicate, se urmăreşte buna creştere a copiilor şi tinerilor în credinţă dreaptă şi în respect faţă de valorile creştine şi naţionale.

La nivel de Protopopiat, au fost organizate două Cercuri Pastorale, unul pentru zona Borsec – Tulgheş, sub îndrumarea Pr. Vasile Şuteu şi unul pentru zona Calimani – Subcetate, sub îndrumarea Pr. Pop Viorel. Hramurile la fiecare parohie se ţin cu slujbă în sobor, iar în cele patru posturi de peste an la fiecare parohie se săvârşeşte Sf. Maslu de obşte.

Acordând o grijă deosebită lucrării de mântuire a credincioşilor încredinţaţi, ÎPS Ioan este prezent în viaţa parohiilor noastre prin vizitele canonice sau de lucru, rezultatul acestei lucrări fiind vizibil prin următoarele: prezenţa în număr mare a credincioşilor de toate vârstele la biserică, implicarea acestora în activităţile duhovniceşti, dar şi administrative din parohii, zidirea a patru biserici Borsec, Calimani Vale, Schitul Gura Izvor şi Schitul Dumbrăvioara, ridicarea a trei capele, a unui număr mare de troiţe, renovarea tuturor bisericilor parohiale.

În plan social, ÎPS Ioan, în parteneriat cu Primăria Municipiului Calimani a ridicat o casă de locuit pentru o familie cu 7 copiii, casă ridicată şi utilată în doar cinci zile, spre Slava Lui Dumnezeu şi spre bucuria acestor creştini.

Un număr de 20 de elevi, provenind din familii nevoiaşe, au servit masa de prânz pe durata perioadei de iarnă la cantina Liceului „O.C. Tăslăuanu” din Calimani pe cheltuiala Episcopiei. O sută de copii (elevi) de etnie romă servesc, pe durata anului şcolar, o masă caldă la Şcoala din Moglăneşti Calimani.
Întreţinem relaţii bune cu organele locale şi judeţene, la rândul nostru bucurându-ne de sprijin din partea acestora în probleme de retrocedare a terenurilor şi bunurilor aparţinând bisericii. Tot în această perioadă au fost sfinţite bisericile din Călimănel, Poiana Veche şi Valea Topliţei. În raport cu celelalte culte, putem afirma că există înţelegere şi respect reciproc.
Aspecte legate de viaţa duhovnicească şi activităţile administrative la nivel de Protopopiat se găsesc în rapoartele de sfârşit de an înaintate Centrului Eparhial.

Protopop Dumitru Apostol