Protopop: Teodor Florian Mocanu
e-mail: protopopiatul_sfgheorghe@yahoo.com
tel: 0746043151, 0267.313836

Protopopiatul Ortodox Sfântu Gheorghe continuă activitatea Protopopiatului Ortodox Trei Scaune, menţionat documentar la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Din şirul protopopilor acestei protoierii menţionăm: Nicolae Popovici (1805-1818), Radu Verzea (1822-1827), Ion Popescu (1827-1835) din Breţcu, Petru Pop (1835-1853) din Breţcu, Nicolae Popescu (1853-1861) din Mărtănuş, Ioan Petric (1861-1873) Protopop II al Braşovului administrează şi tractul Treiscaune, Spiridon Dimian (1873-1885) din Breţcu, Dimitrie Coltofeanu (1885-1903) din Breţcu, Constantin Dimian (1903-1920) din Breţcu, Gheorghe Negoescu (1920-1924) din Întorsura Buzăului.

Pentru o scurtă perioadă de timp, în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea a funcţionat Protopopiatul Ortodox al Hăghigului şi Vâlcelelor condus de protopopul Ioan Moga din Vâlcele.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, pentru o mai bună organizare a vieţii bisericeşti, în Şedinţa Consistoriului Arhidiecezan din 9 august 1921, aprobată de Ministerul Cultelor la 3 septembrie 1921, fostul Protopopiat al Treiscaunelor s-a despărţit în două Protopopiate: Protopopiatul Sfântu Gheorghe şi Protopopiatul Oituz cu sediul la Târgu Secuiesc.
Protopopiatul Oituz a existat 31 de ani (1921-1952), perioadă în care a fost administrat de preotul Ion Rafiroiu senior (1921-1945, cu excepţia anilor 1940-1944 când a fost izgonit în urma Dictatului de la Viena) şi preotul Ion Rafiroiu jr. (1945-1952). În anul 1952, parohiile au fost arondate la Protopopiatul Sfântu Gheorghe.

Primul protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe a fost părintele Aurel Nistor din Araci, între anii 1924-1940. În anii care au urmat Dictatului de la Viena parohiile din cele două protopopiate au fost arondate Episcopiei Ortodoxe din Cluj, păstorită de Episcopul Nicolae Colan, originar din localitatea Araci, judeţul Covasna. După revenirea Ardealului de Nord la Patria Mamă, în fruntea Protopopiatului Sfântu Gheorghe s-au aflat protopopii: Petre Boer (1945-1953), Iuliu Cucuiatu (1953-1958), Nicodim Belea (1958-1968), Dumbravă Pompiliu (1968-1983), Gheorghe Olteanu din Covasna (3 luni în 1983), Aurel Suciu (1984-1990), Hagiu Ioan Ovidiu (o lună în 1990), Gheorghe Răţulea din Băcel (1990-2002), Florin Tohănean din Sita Buzăului (2002-2006).

La propunerea P.S. Ioan Selejan, Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei a aprobat înfiinţarea, începând cu anul 2006, a protopopiatelor Sf. Gheorghe şi Întorsura Buzăului. Cu data de 1 septembrie 2006, Protopopiatul Sf. Gheorghe este condus de preotul Ioan Bercu din Zăbala.

Înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei a fost o binecuvântare pentru românii ortodocşi din acest colţ de ţară. Preasfinţitul Părinte Ioan Selejan, cu dinamismul şi energia care-l caracterizează, este prezent permanent în toată eparhia. Protopopiatul Ortodox Român Sfântu Gheorghe are în componenţa sa un număr de 50 de parohii: 9 urbane, 19 rurale şi 22 parohii misionare precum şi un număr de 24 de filii şi Sfânta Mânăstire Mărcuş.

Parohiile sunt deservite de un număr de 39 de preoţi, la care se adaugă un preot militar şi altul care are în grijă Spitalul Judeţean Sfântu Gheorghe. Majoritatea preoţilor sunt şi profesori de religie. Numărul total al angajaţilor, cuprinzând preoţi, cântăreţi, îngrijitori şi personal mânăstiresc este de 91. Prin grija ierarhului, toţi angajaţii au asigurate salarii de la bugetul central. Un sprijin deosebit pentru preoţi este faptul că cele mai multe preotese sunt angajate ale bisericilor noastre, putând astfel să-l sprijine mai mult pe preot în activitatea pastoral-misionară.

Preoţii îşi fac datoria slujindu-şi credincioşii încredinţaţi lor, în toate împrejurările. Predicile sunt ocazii de zidire sufletească, de întărire şi apărare a dreptei credinţe, de protejare a familiei, de respect faţă de cele sfinte şi întrajutorarea semenilor la nevoie şi necaz. În diferite parohii, s-au săvârşit slujbe în sobor, cu ocazia hramurilor, a sfintelor masluri, în cadrul cercurilor pastorale şi în prezenţa Preasfinţitului Ioan. În general, bisericile sunt dotate cu inventarul liturgic necesar sfintelor slujbe. În fiecare lună, la sediul protopopiatului se ţine o şedinţă de lucru, ocazii în care un preot desemnat dinainte pregăteşte o meditaţie de zidire sufletească. Un eveniment deosebit a fost şedinţa cu soţiile preoţilor, din data de 15 mai 2008, cu ocazia zilei ,,Femeilor mironosiţe”, când a fost prezentată tema ,,Soţia preotului şi rolul ei în familie şi parohie”.

În toate bisericile din parohii, cu sprijinul şi implicarea nemijlocită a Î.P.S. Ioan, s-au executat lucrări de reparaţii: tencuieli, finisări, zugrăveli, subzidiri, picturi, împrejmuiri, construcţii şi renovări la case parohiale.

La sediul Protopopiatului Sf. Gheorghe, în ultimii 20 ani, s-au efectuat lucrările: s-a reparat acoperişul şi exteriorul, s-a instalat încălzirea centrală, s-a zugrăvit şi s-a achiziţionat mobilier nou, s-au montat ferestre şi uşi noi.

Preasfinţitul Ioan a fost prezent permanent pe şantierele de lucru în toate parohiile şi filiile. A dat îndrumările necesare la lucrările care se săvârşeau, din îndelungata experienţă de „constructor” a Preasfinţiei Sale. Nu s-a sfiit să pună mâna pe ciocan, metru, fierăstrău, lopată sau mătură, după cum era cazul, dând exemplu celor din jur. Prezenţa Preasfinţiei Sale pe şantierele de lucru şi în mijlocul credincioşilor are darul de a-i încuraja în lucrările ce s-au săvârşit şi de a-i apropia şi mai mult de Biserică şi de Dumnezeu.

În activitatea de protopopiat întreţinem relaţii bune cu organele locale, dovadă că unele primării au sprijinit financiar parohiile. Au fost şi probleme pe seama retrocedărilor terenurilor şi bunurilor, de care au fost deposedate abuziv de regimul comunist, parohiile noastre fiind de multe ori discriminate în aplicarea legilor fondului funciar. Există raporturi colegiale cu celelalte culte, bazate pe înţelegere şi respect reciproc. În aceşti ani, preoţii au urmat cursurile de definitivare şi promovare, masterat sau doctorat, după caz. Toţi preoţii sunt abonaţi la revistele teologice centrale şi alte publicaţii bisericeşti, inclusiv la ,,Grai Românesc” foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Protopop Ioan Bercu