În anul 1998, s-au cumpărat de la Întreprinderea C.P.L. Topliţa două cabane forestiere şi un fânar  care au fost în paragină. Mănăstirea „Sfântul Ilie” le-a reparat, construind un cerdac şi anexele pentru diferitele trebuinţe în gospodărie, cu dorinţa de a se întemeia un schit de călugări.

În primăvara anului 2000, din iniţiativa arhimandriţilor Mihail Goia şi Emilian Telcean, cu binecuvântarea PS Ioan, s-a început construirea schitului de la Gura Izvorului – Secu. A fost amenajat un paraclis cu hramul „Sfântul Simeon Stâlpnicul”. Tot în anul 2000, s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul „Duminica tuturor Sfinţilor”.

La 9 septembrie 2001, această „nouă poartă spre Împărăţia lui Dumnezeu” a fost binecuvântată de PS Ioan, ale cărei lucrări au început cu ajutorul omului de suflet, directorul Emil Farago şi al familiei sale, ctitori ai multor biserici şi mânăstiri din Episcopia Covasnei şi Harghitei. În prezent, biserica este pregătită pentru pictură, iar în exterior, în nişele de sub acoperiş s-au montat 31 de icoane pictate în mozaic, fiind în lucru alte 40 de icoane. A fost construită o clopotniţă din lemn, în care s-au montat două clopote, donate de Fabrica de tricotaje Topliţa şi de părintele arhimandrit Emilian Telcean.

Pe drumul ce duce la schitul Gura Secului, s-a construit o capelă din piatră, în interior fiind pictată în mozaic şi s-au montat 13 troiţe din lemn sculptate. Stareţul schitului este ieromonahul Ghenadie Copiimulţi din Basarabia.

Schitul are două hramuri „Duminica tuturor Sfinţilor” al bisericii şi „Sfântul Simion Stâlpnicul” al Paraclisului.

În anul 2000, s-au primit, de la Primăria Topliţa, 28 ha de teren pe care mănăstirea l-a curăţat şi împrejmuit cu gard şi au fost plantaţi 6000 de brazi.