Protopop: Păncescu Gheorghe-Ionel
e-mail: pr.pancescu@gmail.com
tel: 0740.185899, 0266.312920

Protopopiatul Ortodox Român Miercurea-Ciuc al Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei şi-a început activitatea în urmă cu 36 de ani, în contextul unor schimbări administrative în structura patriei noastre. Astfel, odată cu reorganizarea administrativ – teritorială a României şi în inţarea Judeţului Harghita, în anul 1968, cu reşedinţa în oraşul Miercurea-Ciuc, s-a simţit nevoia ca şi Oficiul Protopopesc să e mutat de la Topliţa în reşedinţa de judeţ, Miercurea-Ciuc.

În acest sens, o hotărâre de nitivă s-a luat după pensionarea Protopopului Chichernea Grigore şi numirea, în anul 1973, în postul de Protopop, a Părintelui Crăciun Ioan, căruia îi va reveni şi sarcina, nu tocmai uşoară, de a muta Protopopiatul şi a începe o etapă nouă în viaţa Bisericii noastre din Judeţul Harghita. Cei 36 de ani de activitate se pot împărţi în mai multe etape, deoarece până la înfiinţarea Episcopiei noastre, Protopopiatul a făcut parte din Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Sibiu (mai târziu, Mitropolia Ardealului). Din 16 octombrie 1975, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînfiinţarea Eparhiei de Alba Iulia, Protopopiatul Miercurea-Ciuc, ca de altfel întreg Judeţul Harghita, a intrat în componenţa acestei eparhii până în anul 1994, anul înfiinţării Episcopiei noastre de Covasna şi Harghita, cu reşedinţa în Municipiul Miercurea-Ciuc.

Şirul protopopilor de la acest Protopopiat este următorul: Protopop Crăciun Ioan (1973-1977), Protopop Boian Ioan (1977-1983), Protopop Gherman Dumitru (1983-1990), Protopop Gane Constantin (1990-2006).

Prin grija Preasfinţitului IOAN, după decesul fulgerător al părintelui protopop Gane Constantin, în anul 2006, conducerea protopopiatului a fost încredinţată preotului protopop Gligore Vizoli.

De la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în urmă cu 20 ani, Ierarhul nou numit, Preasfinţitul Ioan, a depus eforturi mari pentru bunul mers al vieţii spirituale şi administrative din cadrul parohiilor noastre.

Protopopiatul Miercurea-Ciuc are un număr de 32 de parohii şi 97 filii. Din totalul parohiilor 11 sunt urbane şi 21 rurale. Pe teritoriul administrativ al acestui protopopiat sunt 3 mânăstiri, toate înfiinţate în ultimii ani. Aceste unităţi parohiale şi mânăstireşti sunt deservite de 20 preoţi de mir, 3 preoţi monahi şi 2 preoţi militari.

Numărul total al angajaţilor, cuprinzând preoţi, cântăreţi, îngrijitori şi personal monahal este de 76. Prin grija Ierarhului, tot personalul angajat beneficiază şi de un sprijin financiar din partea statului.

Un lucru îmbucurător este şi faptul că în acele parohii unde preotesele nu au avut un loc de muncă, au fost angajate la parohie în slujba Bisericii, astfel sprijinind şi mai mult preotul, în misiunea lui pasto- rală.

Preoţii noştri îşi fac datoria în parohiile şi liile protopopiatului cu toată responsabilitatea deşi condiţiile de desfăşurare a activităţii preoţeşti în unele parohii sunt destul de grele. Cucernicii părinţi săvârşesc S ntele slujbe în mod regulat şi propovă- duiesc Evanghelia lui Hristos, cu timp şi fără timp, conştienţi de misiunea lor sacră şi de faptul că prin lucrarea lor contribuie la mântuirea su etească a credincioşilor.

La bunul mers al vieţii pastorale şi mi- sionare din protopopiatul nostru un aport substanţial l-au adus Cercurile Pastorale din zonele Miercurea-Ciuc, Cristur şi Gheorgheni. S-a organizat în ecare cerc slujbe în sobor la hramuri, Sf. Maslu de obşte, cu mai mulţi preoţi, la care, în unele cazuri, a participat şi Preas nţitul Episcop IOAN. La toate aceste evenimente s-au ţinut cateheze sau cuvinte de învăţătură de folos sufletesc.

În toate unităţile parohiale din subor- dinea protopopiatului nostru, în ultimul timp, s-a lucrat într-un ritm susţinut, nu a existat vreo parohie fără şantier de lucru, pe prim-plan situându-se bisericile şi apoi casele parohiale, sub directa îndrumare a Preasfinţitului Ioan.

Un loc important ocupă în viaţa protopopiatului şi problema culturală. Se organizează Conferinţe de orientare preoţească cu teme stabilite de Patriarhia Română, dar şi cu subiecte propuse de protopopiat sau de către preoţi din cadrul protopopiatului. Toate aceste conferinţe au rolul şi menirea de a reîmprospăta cunoştinţele preoţilor şidea lacurentcutotceaparenou în domeniul bisericesc şi teologic. Mulţi dintre preoţii noştri au publicat articole în revistele noastre bisericeşti şi chiar în ziarele locale.

Toate parohiile protopopiatului au abonament la revistele centrale ale B.O.R., apoi la cele mitropolitane şi, nu în ultimul rând, la revista episcopiei noastre Grai Romanesc.

Protopopiatul Miercurea-Ciuc este într-o relaţie bună cu organele locale din parohiile arondate; primăriile sprijină lucrările executate la biserici; unele consilii locale au nanţat construcţii de folos obştesc, cum sunt capelele mortuare din parohiile Bălan şi Voşlobeni.

Protopop Păncescu Gheorghe-Ionel