Cu ocazia hramului Sfintei Mănăstiri din Toplița ocrotită de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei împreună cu Inaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse – Bulgaria, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei înconjurați de un mare sobor de preoți și diaconi, în prezența unei mari mulțimi de credincioși.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Inaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse:

„Iubiți  frați și surori în Domnul,

A reflecta și a vorbi despre proorocii lui Dumnezeu din perioada Vechiului Testament este o sarcină dificilă, ca să nu spunem imposibilă. Este greu pentru noi astăzi să ne imaginăm ce înseamnă pentru un om obișnuit să fie ales de Dumnezeu pentru a fi vestitor al voinței Sale în lume, ce înseamnă pentru un astfel de om să audă vocea Celui Preaînalt și să simtă prezența Sa într-un mod atât de tangibil precum au făcut-o sfinții proroci. Este încă și mai greu să medităm asupra personalității înflăcăratului Sfânt Ilie – biruitor a toată idolatria; stăpân al regilor și al stăpânitorilor pământești; înainte văzător al tainelor, luat la ceruri în viață fiind; împreună vorbitor cu Domnul pe Muntele Schimbării la Față.

Despre care dintre noi s-a spus vreodată: „Şi a zis Domnul către el (Ilie)” (3 Regi 17:2)? Care dintre noi a auzit spunându-i-se aceste cuvinte: „Căci aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel” (3 Regi 17:14)? Ne putem închipui, măcar vag, ce ar putea însemna toate acestea? Da, noi, care suntem Noul Israel, Biserica lui Hristos, avem Noul Testament al Domnului Însuși, și cartea Apocalipsa lui Ioan, cu toate profețiile ei înfricoșătoare, dar suntem, de asemenea, preveniți să nu arătăm o curiozitate nefirească cu privire la voia sfântă a lui Dumnezeu, pentru că „…de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Matei 24:36). Și totuși, noi continuăm chiar și astăzi să căutăm profeții, să ne lăsăm amăgiți de tot felul de proorociri îndoielnice cu privire la viitorul apropiat sau îndepărtat, care ni se prezintă sub aureola a tot felul de „autorități”, să cerem „semne” (Matei 12:39) – asemenea evreilor nesăbuiți.

În ultimele luni am fost martori chiar cum o întreagă biserică locală – întemeindu-se pe cartea Apocalipsei – s-a autoproclamat drept singura forță capabilă să-l țină în frâu pe antihrist, justificând astfel războiul fratricid nemilos care se desfășoară în Ucraina ortodoxă. Cu părere de rău, trebuie să recunoaștem că nu puțini sunt cei care iau în serios astfel de declarații, aprobând și chiar salutând – ca o consecință – o exterminare reciprocă fără sens între frați de-o credință și de-un neam.

Însă acesta nu este duhul profeției, nu este duhul Sfântului prooroc Ilie. Căci adevăratul profet al lui Dumnezeu ascultă nemijlocit de vocea lui Dumnezeu și nu-și impune propriile dorințe și ambiții bolnăvicioase înaintea voii lui Dumnezeu. Adevăratul profet al lui Dumnezeu este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Și dacă Sfântul prooroc Ilie ar fi trăit astăzi printre noi, el ar vesti din nou doar voia sfântă a lui Dumnezeu și nu ar încuviința în nici un fel răul care se face pretins în numele lui Dumnezeu. Dacă Sfântul Prooroc Ilie ar fi astăzi printre noi, mulți conducători pământești, care pretind a fi apărători ai credinței și ai Bisericii, ar fi mustrați și rușinați, așa cum s-a întâmplat cu regii nelegiuiți ai iudeilor. Mai mult, dacă Sfântul Prooroc Ilie s-ar afla astăzi în mijlocul nostru, ar mustra nu doar pe conducătorii pământești, ci și pe mulți dintre cei din Biserică care, în loc să slujească lui Dumnezeu și dreptății Sale veșnice, aleg să slujească puternicilor zilei.

Acesta este duhul Sfântului prooroc Ilie; acesta este duhul tuturor profeților Vechiului Testament; acesta este duhul tuturor profețiilor adevărate; și avem nevoie de acest duh astăzi, când sub ochii noștri continuă să se săvârșească atâtea nelegiuiri și suntem martorii unui triumf al răului care depășește aproape tot ceea ce cunoaștem.

Un adevărat trimis și făptuitor al voii sfinte a lui Dumnezeu este slujitor al lui Dumnezeu, nu al oamenilor, și este gata, asemenea Sfântului prooroc Ilie, să rabde încercări și lipsuri, să fie persecutat și prigonit, să trăiască numai din ceea ce îi dă Dumnezeu, numai să nu se despartă de adevărul lui Dumnezeu.

Un adevărat vestitor și plinitor al voii sfinte a lui Dumnezeu este gata să jertfească toate binefacerile pe care această lume le oferă, numai pentru a-i ajuta pe semenii săi să-și vadă păcatele, să se lepede de faptele întunericului și să trăiască împlinind voia lui Dumnezeu, căutând dreptatea Sa veșnică. Fie ca Dumnezeu să facă ca în vremurile acestea confuze să se ridice cât mai mulți vestitori adevărați ai voii lui Dumnezeu, purtători autentici ai duhului Sfântului Ilie.

Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale sfinților prooroci ai lui Dumnezeu și ale tuturor sfinților Săi bineplăcuți, fie ca Dumnezeu cel Preamilostiv să aibă milă și să ne mântuiască pe toți, Amin!

Praznic fericit și binecuvântat!”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Ierarhul locului a mulțumit Ierarhilor prezenți, preoților și credincioșilor.În ajunul hramului Preasfinția Sa a slujit slujba Privegherii și a tuns în monahism pe unul dintre viețuitorii sfintei mănăstiri, rasoforul Ștefan prind numele de Silvestru.

Răspunsurile la strană au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie din Cluj – Napoca, conduși de Părintele Profesor Doctor Vasile Stanciu.

Slujba Privegherii

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu