Părintele Dumitru Stăniloae este un teolog al Crucii, Învierii lui Hristos și al luminii Preasfintei Treimi.


Părintele Dumitru Stăniloae este acum rugător în ceruri pentru mântuirea oamenilor, pentru Biserică și popor.


Lumina vieții și a teologiei sale rămân pentru noi toți o făclie de înviere pe calea mântuirii și a vieții veșnice în Împărăția Preasfintei Treimi.


Teologia mărturisitoare a Părintelui Dumitru Stăniloae nu este una estetică, ci una existențială.


Părintele Stăniloae rămâne un prieten fidel al Sfinților Părinți ai Bisericii și un înnoitor al teologiei ortodoxe, pe baza tradiției din trecut și a creației intelectuale și duhovnicești din prezent.


Anii grei de închisoare au fost trăiți de marele teolog român ca fiind o școală a rugăciunii și a suferințelor cu speranța eliberării.

Sursă: Basilica