Marți, 7 Mai 2024, în a treia zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Parohia „Sfânta Treime” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Întorsura Buzăului, județul Covasna.

După otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a arătat sublimitatea jertfei Mântuitorului, precum și legătura dintre sufletul omului și Dumnezeu, prin împlinirea ultimului stih din Mărturisirea de Credință Ortodoxă, care spune: „ Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin; Acest articol din Crez ne arată, nouă, că viața omului pe pământ este îndreptată spre viața cea veșnică, spre învierea cea de obște. Pământul a primit un trup muritor, trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar a dat un trup îndumnezeit, un trup care s-a înălțat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde a și șezut. Trei mari adevăruri despre învierea lui Hristos, luminează viața Bisericii, și în același timp, și viața noastră. În scrisoarea pastorală, citită în noaptea de Înviere, intitulată Vederea duhovnicească naște credința, am amintit că dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnică ar fi credința noastră. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat, iar din Învierea Lui vedem aceste trei mari adevăruri: în primul rând, acesta nu a revenit la viața cea pământească, ci a înviat cu trupul pnevmatizat, îmbrăcat în haină de lumină și s-a arătat de zece ori, conform scrierilor Noului Testament; în al doilea rând, Fiul lui Dumnezeu, cel înviat din morți, a fost liber de toate cele materiale, nelegându-și sufletul de nimic, lăsându-le pe toate acestea spre folosul nostru și spre a noastră mântuire, ca să ne învețe să le chivernisim cu bună dreptate, iar în cel de-al treilea rând, atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la ceruri, a făcut o promisiune neamului omenesc: Iată, Eu nu vă voi lăsa orfani, ci Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Amin”.

         Amintind de învățătura vrednicului de pomenire, Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, privind această perioadă pe care o parcurgem plini de lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfinția Sa a subliniat faptul că: „Această prezență harică a lui Hristos, cel răstignit și înviat, în Biserica Sa, este izvor de pace sfântă, de bucurie negrăită și preaslăvită, ca pregustare a păcii și bucuriei din împărăția cerurilor”, trăiri adânci duhovnicești, pe care-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să le simțim în sufletele și în familiile noastre.

După cuvântul de învățătură, Preacucernicul Părinte Darius Mărcuș, Protopop al Protopopiatului Buzăul Transilvan, a adus cuvinte de mulțumire Ierarhului locului, pentru dragostea care o arată acestei comunități din Întorsura Buzăului și de pe această toată vale a buzaielor. 

Răspunsurile la strană au fost acordate de către grupul mixt de cântăreți ai parohiei, care au îmbrăcat straiele populare tradiționale.

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu