Anul 2017 a fost declarat Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologic educațional organizează Concursul Național de Creație Icoana și Școala mărturisirii.

Acest concurs este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada 1 decembrie 2016 – 21 mai 2017. Acest  concurs se adresează copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național Hristos împărtășit copiilor, preoților coordonatori de grup catehetic  și  profesorilor de religie.

Astfel că, la nivelul Eparhiei Covasnei şi Harghitei, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Andrei şi în colaborare cu doamna inspectoare Mîndru Elena, în perioada decembrie 2016- 1 martie 2017, se derulează  în şcoli  o serie de activităţi în care sunt implicaţi elevi, profesori de religie şi preoţi. Aceste activităţi sunt incluse în cadrul Concursului Naţional de Creaţie  Icoana și Școala mărturisirii cu scopul de a  identifica elevii cu aptitudini speciale: artistice (literare şi  de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară); plastice ( desen, pictură, meșteșugărie); multimedia (interviu, film, prezentări powerpoint); de comunicare şi organizare şi, nu în ultimul rând, de a prevenii părăsirea timpurie a şcolii, respectiv, de a sprijini integrarea în viaţa  socială.

În cadrul Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din Bălan s-au desfăşurat  mai multe activităţi axate pe tematica concursului la care au fost implicaţi elevi din clasele IX-XII, dar și școala profesională-de artă și meserii.

Aceşti elevi s-au înscris la secţiunile din oferta concursului, manifestând interes, atât pentru partea teoretică, compunând creații literare lirice și epice deosebite, cât şi pentru cea practică, realizând filmări, interviuri și prezentări powerpoint.

Proiectul, la nivel de școală, se intitulează Hristos, pictorul cel bun și are ca partener Parohia Ortodoxă din Bălan. Părintele paroh Cristian Cristinoi a participat la activități de cateheză: ”școala mărturisirii” ( în cadrul școlii) și ”despre icoane” ( la biserică).

Elevii au manifestat interes față de tematica proiectului participând în număr mare la toate secțiunile: literară, artistică și multimedia.

Activitatea ”școala mărturisirii” a constat în prezentarea unor referate de către elevi. Tema acestor referate a fost abordată din punct de vedere interdisciplinar: religie-literatură-istorie-geografie, elevii amintind mari personalități din mediul clerical și laic, intelectuali de marcă, care au făcut închisoare în perioada regimului comunist, fie pentru că au scris o poezie religioasă, fie pentru că au crezut în Dumnezeu și L-au mărturisit, fie pentru că au luptat pentru dreptate și adevăr: Pr.Dumitru Stăniloae, Pr.Ioan Iovan, Pr. Cleopa Ilie, Pr.Iustin Pârvu, Pr. Arsenie Boca, Pr.Ilarion Argatu, Pr.Adrian Făgețeanu, Pr.Sofian Boghiu, Pr.Ilie Lăcătușu, Pr.Arsenie Papacioc, Pr.Nicolae Steinhardt, Sandu Tudor, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Petre Țuțea, Monahiile: Zorica Lațcu Teodosia și Mihaela Iordache, Valeriu Gafencu, Aspazia Oțel Petrescu etc.

Au fost amintite și închisorile în care  s-a încercat reeducarea intelectualilor și marilor trăitori ai ortodoxiei. Ineditul temei a constat în faptul că au fost amintite persoane care au fost închise în lagărul din M. Ciuc ( Zorica Lațcu Teodosia) sau care sunt din zona Harghitei și Covasna: Hajdu Gabriella ( Mădăraș Ciuc); Negoescu Aurel (com.Întorsura Buzăului, Covasna).

Elevii au formulat întrebări, aprofundând tema activității respective.

Activitatea filmată care a avut ca tematică Icoana s-a desfășurat în Biserică unde Pr. Cristian Cristinoi a prezentat elevilor: părțile componente ale bisericii, ordinea așezării icoanelor în sf. biserică, scenele biblice, despre sinodul VII ecumenic; Edictul de la Milan, arta iconografică, tehnica picturii și simbolismul culorilor în pictura bisericească.

În cadrul secțiunii  de creație artistică au participat un număr foarte mare de elevi pasionați de pictură, desen și meșteșugărie.

Tema proiectului fiind abordată interdisciplinar, au colaborat mai multe cadre didactice specializate în domeniile: Tic, Desen, Geografie, Istorie, Religie, Literatură.    

Activitățile desfășurate în cadrul acestui Proiect s-au bucurat de sprijinul direcțiunii instituției școlare, anume: doamna Pîrvan Sorina și doamna Mereș Erika.

 

 

 

Prof. dr. Nemeş Cristina Gabriela

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan