Ședința administrativă lunară în Protopopiatele Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc s-a desfășurat în zilele de marți 12 Aprilie în Protopopiatul Sfântu Gheorghe și 14 Aprilie în Protopopiatul Miercurea Ciuc. Ierarhul locului a slujit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul împreună cu toți preoții din parohiile care formează protopopiatele respective.

Demnitatea de duhovnic  este mare și sfântă și presupune o răspundere, o responsabilitate deosebită și are ca scop creșterea duhovnicească a fiilor și fiicelor duhovnicești. Este o lucrare de rugăciune pentru cei care se spovedesc, ca Dumnezeu să le ierte păcatele, o lucrare de îndrumare duhovnicească ca omul să evite răul și să săvârșească binele și o lucrare de creștere duhovnicească a credinciosului. Această lucrare se săvârșește în Taina Spovedaniei- taină a eliberării de păcate, a eliberării de un trecut apăsător și în același timp este taina unui început bun. Preotul este „Slujitor a lui Hristos și iconom al tainelor lui Dumnezeu”( I Corinteni  4,1). Preotul duhovnic prin binecuvântarea specială de hirotesie primită de la episcop este în această slujire urmaș al Sfinților Apostoli și are puterea de-a dezlega păcatele credincioșilor – succesiunea apostolică. Relația dintre duhovnic și ucenic este o relație fundamentată pe dragoste, dragoste înțeleasă de duhovnic care se golește de sine și intră în starea ucenicului, își pune sufletul pentru acesta. Adevăratul duhovnic nu este un oficiu de ascultare și dezlegare, ci este în primul rând un model, de aceea el nu apare ca un legislator, canonul dat nu apare ca și pedeapsă. Între duhovnic și ucenic există un raport de filiație, de naștere din nou. Spovedania nu este o judecată, duhovnicul nu are rolul de judecător în scaunul spovedaniei, ci de povățuitor, sfătuitor, de părinte împreună rugător cu credinciosul pentru îndreptarea lui, de aici și legătura de suflet ce se leagă între aceștia. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în acest sens : „ În Biserică veți afla doctorul care vă vindecă iar nu un judecător care să vă osândească”. Biserica este spital duhovnicesc iar nu tribunal. Fiul duhovnicesc are datoria de a mărturisi păcatele și nu a preotului de a întreba . Preotul duhovnic are datoria să dea sub formă de canon fiecărui credincios care se mărturisește, grija de a se ruga zilnic, de a se spovedii mai des, de a postii posturile de peste an, zilele de miercuri și vineri, de a face milostenie și de a veni regulat la Sfânta Liturghie. Preotul duhovnic este doctorul care prin bisturiul cuvântului caută să vindece boala și nu să provoace o suferință celui ce vine la el.

În cuvântul de binecuvântare Preasfințitul a îndemnat clerul zicând : „ Ochiul duhovnicului vede mai limpede cele dinlăuntru ale noastre . Duhovnicul trebuie să îi primească pe toți care vin la Taina Sfintei Spovedanii cu multă bunătate, să se roage pentru toți, să-i îmbrățișeze cu dragoste duhovnicească, să poarte sarcinile tuturor, să fie liman duhovnicesc și să-i odihnească pe toți să poată răspunde în fața lui Dumnezeu pentru fiecare, Doamne l-am purtat pe acest om pe brațe pentru că m-am temut să nu se piardă sufletul lui”.

 

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu