În Duminica Vameșului și a Fariseului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bilbor, protopopiatul Călimani, județul Harghita.

Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor despre Pericopa Evanghelică citită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii: „ Cu Duminica Vameșului și Fariseului, începe perioada Triodului, care durează zece săptămâni. Triodul este o carte de cult în care majoritatea cântărilor sunt grupate în 3 ode sau cântări liturgice, de aici numele de Triod. Această carte este folosită în toată perioada de pregătire pentru Sfânta și Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Cântările din această perioadă sunt o școală a pocăinței și a smereniei, o școală a înnoirii noastre duhovnicești prin spovedanie și împărtășanie, prin milostenie și fapte bune, prin întoarcerea  de la păcate la sfințenie, prin lepădarea de satana și unirea cu Hristos. Această duminică marchează începutul triodului și este numită Duminica Vameșului și Fariseului, după Evanghelia care se citește în această zi de la Evanghelistul Luca capitolul 18 versetele 10-14. Această Pericopă este răspunsul Mântuitorului dat unora care credeau că sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți. Fariseii erau credincioșii nelipsiți de la Templu, erau considerați sau se considerau ei înșiși aleși, cultivați, o categorie cu vază în popor. Ispita lor cea mare era trufia și lauda de sine, apoi judecarea aproapelui. Vameșii erau perceptori, slugile romanilor care strângeau taxele imperiale impuse prin lege. Cu toate că impozitele erau impuse de stat, erau stabilite, ei aveau suficiente mijloace de jefuire a populației, erau neprietenoși cu semenii, fapt pentru care erau urâți de popor de două ori. În primul rând pentru că erau lacomi, în al doilea rând pentru că s-au pus în slujba unei stăpâniri străine. Pericopa din această zi, ne prezintă două stări sufletești deosebite care se arată în timpul rugăciunii. Amândoi, vameșul și fariseul s-au urcat la Templu să se roage, nu știm dacă era vorba de rugăciunea de dimineață, 9 a.m. sau rugăciunea de seară 3 p.m. Templul era așezat pe una dintre colinele Ierusalimului, ca să ajungi la el trebuiau urcate 15 trepte. Ritualul cerea ca iudeii să se oprească pe fiecare treaptă pentru a rosti câte un psalm, erau 15 psalmi, 119 – 133, de unde și numele de „psalmii treptelor”. Rugăciunea fariseului nu-i mulțumește lui Dumnezeu cu cuget curat și smerit, este o rugăciune de elogiere a propriilor virtuți, îl informează pe Dumnezeu ca și cum Dumnezeu nu ar fi știu că nu este răpitor, nedrept, adulter ca și alții sau chiar ca vameșul păcătosul aflat în rugăciune. Fariseul este mulțumit de sine, mulțumit cu sine și plin de sine. Din acest motiv în sinea lui nu mai este loc de iubire și respect pentru alții. Mai adaugă și calitatea de postitor, de două ori pe săptămână și dau zeciuială. Fariseul este un om fără lăcomie, drept, moral și evlavios, dar este un om foarte mândru și răutăcios. El reprezintă pe omul moral și evlavios, dar mândru și aspru, mulțumit cu sine și mulțumit de sine. El este disprețuitor considerându-se drept. Trufia se omologhează cu mândria. Alături de fariseu se află în fața lui Dumnezeu un alt om, vameșul care manifestă o altă stare sufletească, acesta nu se uită nici măcar spre cer, îl apasă conștiința păcatului, recunoaște și își plânge faptele rele pe care le-a făcut, privește în jos ca un vinovat care cere iertare milostivă de la Dumnezeu, care știe și vede totul, fiind un om căzut și decăzut, vameșul se judecă pe sine și cere mila lui Dumnezeu pentru a dobândi iertare și ridicare. „Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului” (Luca 18, 13). Sfinții Părinți ai Bisericii ne îndeamnă să cultivăm virtuțile dreptății, evlaviei, ascultării de legea lui Dumnezeu, dar să nu luăm ca pildă de la fariseu, mândria, mulțumirea de sine și judecata aproapelui. De  la vameș să nu luam modul lui de a fi, ci să luăm doar smerenia lui în rugăciune. Dumnezeu nu are nevoie de CV-ul nimănui, El cunoaște biografia fiecăruia.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa împreună cu soborul slujitor au oficiat slujba Parastasului pentru Doamna Preoteasă Ileana Apostol, care a trecut la cele veșnice în urmă cu 6 ani.

Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca.

© Episcopia Covasnei și Harghitei /  Arhid. Alexandru Moroianu