În Duminica Ortodoxiei prima din Postul Mare, sute de credincioși s-au adunat în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Toplița pentru a participa la Dumnezeiasca Liturghie oficiată de un sobor de preoți și diaconi conduși de Preasfințitul Andrei Episcopul Covasnei și Harghitei.

Secole de-a rândul în această Duminică se sărbătorește biruința Ortodoxiei asupra ereziei iconoclaste. Sărbătoarea a adus binecuvântare după zilele de pocăință și nevoință din prima săptămână a Postului Mare iar credincioșii toplițeni au primit întărire pentru a continua drumul spre marele praznic al Învierii Domnului.

Pastorala Sfântului Sinod a fost citită de Preasfinția Sa iar la urmă i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să contribuie la colecta pentru Fondul Central Misionar, care va ajuta mult în misiunea duhovnicească pentru păstrarea credinței străbune în Episcopia Covasnei și Harghitei.

În cuvântul de învățătură Ierarhul a subliniat : „ Duminica de astăzi ne învață doua adevăruri, adevărul despre dreapta credință care este mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, condiție fundamentală pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu.Dreapta credință este vederea duhovnicească și trăire a realităților netrecătoare. Există o legătură între dreapta credință și dreapta vedere cerească, conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel către Evrei „Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”. Sfinții lui Dumnezeu sunt deosebiți între ei dar au ceva comun, aureola sau nimbul de lumină. Sfinții în icoane sunt slabi, uscățivi, asceți pentru că nu contează pe forța lor trupească ci pe puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care locuiește în ei. Postul și rugăciunea trebuie să aibă ca temelie dreapta credință pe care au avut-o Sfinții și să avem, conform Epistolei II către Corinteni (4;7) comoara Slavei lui Dumnezeu în vase de lut ca să se învedereze că puterea covărșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi”.

Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să simțim Sfânta Ortodoxie ca prezență a lui Dumnezeu în oameni credincioși și iubitori de Hristos.

 

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu