În această zi închinată Domnului Hristos și Maicii Sale Preacurate, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a oficiat astăzi 21 Aprilie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” din Municipiul Toplița județul Harghita cu ocazia sărbătoririi hramului Paraclisului din incinta Mănăstirii, Izvorul Tămăduirii.

Înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi, la sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a săvârșit slujba Aghiasmei Mici în pridvorul Mănăstirii.

În cuvântul adresat poporului credincios prezent, Preasfinția Sa a spus: „Ca argumentare scripturistică a sărbătorii avem următoarele temeiuri din Sfânta Scriptură „Că la Tine este Izvorul Vieții, întru Lumina Ta vom vedea lumina” (Psalm 35,9). „Căci apa pe care I-o voi da Eu se face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică”(Ioan 4,14). Sărbătoarea s-a generalizat abia în secolul al XI-lea. Imnele și rugăciunele acestei sărbători aparțin istoricului Nichifor Calist Xantopol și lui Iosif imnograful care consemnează o întâmplare minunată din timpul Împăratului Marcian, sec al V-lea când un soldat pe nume Leon Marchelis, plimbându-se printr-o pădure plantată în cinstea Maicii Domnului în afara porții de aur a zidurilor Constantinopolului a întâlnit un orb care i-a cerut puțină apă. Intrând în desișul pădurii îndemnat de o voce a găsit izvorul, i-a dat orbului să bea apă apoi același glas l-a îndemnat să-i stropească ochii cu apă, îndată orbul și-a recăpătat vederea pentru că vocea era a Maicii Domnului care a săvârșit minunea.

Fecioara cu Pruncul și fântâna din icoana Izvorul Tămăduirii indică maternitatea ei divină și spirituală, lângă fântână stau Împăratul și numeroși suferinzi care sunt stropiți cu apă sfințită. Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii indică poziția și rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii, așezarea ei în această Săptămână Luminată întărește credința că oriunde se va propovădui Hristos, cel Înviat din morți va fi preamărită și cea din care El și-a luat Trup, s-a făcut începutul lucrării mântuirii pe pământ”.

Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic Anastasios din Târgu Mureș.