Mănăstirea Mărcuș este singurul așezământ monahal din Episcopia Covasnei și Harghitei care ocrotește orfelinatul de fete Sf.Mc.Iustina, prin grija maicii starețe monahia Serafima Comșa.

Vatra monahală a îmbrăcat haină de sărbătoare prin slujirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Andrei Episcopul Covasnei și Harghitei în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a subliniat: „Perioada Postului Mare pentru noi credincioșii este Primăvara duhovnicească, prin post noi dobândim prezența lucrătoare a lui Dumnezeu în noi, Harul lui Dumnezeu se comunică tainic prin rugăciune dar mai ales prin Sf.Împărtășanie. Adam nu a postit și a fost alungat din Rai. Nu a fost matur duhovnicește, a respectat mai mult darul decât Dăruitorul.Maturizarea constă în a pune preț pe Dăruitor. În pericopa evanghelică de astăzi Mântuitorul ne arată cum trebuie să postim și de ce postim? Să ne străduim să păstrăm așa cum cântăm în Priceasnă ,,Tu ești comoara care-ai fost/ De mine mult cântată/ Dar astăzi nu te-aș mai lăsa/ Nici pentru lumea toată”

Să păstrăm prezența iubitoare al lui Hristos în Sfânta Cuminecătură. „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”` (Ioan 6;54)

 

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu