Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Toplița, mănăstirea de metanie.După Sfânta Liturghie, s-a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii Sfintei Mănăstiri și viețuitorii care s-au mutat în veșnicie și care i-au fost Preasfinției Sale modele de trăire duhovnicească.

În cuvântul de învățătură rostit Preasfinția Sa a subliniat : „ Legătura noastră cu cei mutați Dincolo este mare, îi pomenim la Sfânta Proscomidie dar îi pomenim și în cadrul Dumnezeieștii Liturghii.” Prima sâmbătă din Postul Paștelui a fost rânduită de Sfinții Părinți pentru pomenirea celor mutați în veșnicie făcându-se și pomenirea Sfântului Teodor Tiron de minunile căruia se leagă apariția colivei. La cincizeci de ani după mutarea Sfântului Teodor la cele veșnice, Împăratul Iulian Apostatul a dat poruncă la intrarea în post ca toate alimentele din piețe să fie stropite cu sânge de la jertfele idolilor, pentru ai obliga pe creștini prin măsura luată să se abată de la rânduielilor lor.

Cunoscând vicleșugul Împăratului, Sfântul Teodor Tiron se arată în vis Episcopului din acea vreme făcându-i cunoscută intenția Împăratului și la sfătuit ca toți creștinii să evite cumpărarea alimentelor și să mănânce colivă. Neștiind ce este coliva, Sfântul îi spune Episcopului că este grâu fiert și astfel creștinii nu au căzut în capcana Împăratului stăruind în rânduielile lor și trecând cu bine încercarea vicleană a Împăratului.

Coliva care obișnuim să o facem pentru pomenirea celor dragi mutați în veșnicie, simbolizează unitatea credincioșilor care mărturisesc același Crez și se Cuminecă din același Sfânt Potir și semnul dragostei revărsate de cei rămași pe pământ pentru cei plecați mai repede la Domnul.

 

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu