În Joia Înălțării Domnului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit în Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” de pe Valea Topliței înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În predica rostită la sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Andrei a subliniat: „Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ a îndeplinit trei demnități, Proroc, Împărat și Arhiereu. Aceste demnități sunt evidențiate de evenimentul pe care îl prăznuim, Înălțarea la ceruri. Cel pe care moarte nu a putut să-L învingă în prezența apostolilor Săi se ridică la ceruri dovedindu-Se Stăpân al legilor firii: „care au zis: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer?Acest Iisus, care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer”(Faptele Apostolilor 1; 11).

Preotul Paroh Luca Dragoș Mihai a fost hirotesit Iconom Stavrofor, iar Consiliului Parohial li s-au acordat Acte de cinstire. Capela mortuară din incinta bisericii a fost sfințită primind hramul „Învierea fiicei lui Iair”.

Preasfinția Sa a săvârșit slujba parastasului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi la Mausoleul de la Gura Secului – Toplița Vale, unde își dorm somnul așteptând învierea 771 de soldați din Primul Război Mondial. Încă de pe timpul Patriarhului Miron Cristea, clerul și poporul au înălțat rugăciuni pentru eroii neamului românesc în acest loc binecuvântat de Dumnezeu.

Eroii neamului românesc sunt pomeniți conform învățăturii Bisericii, fericiții întru adormire eroi ai neamului jertfiți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei, demnitatea și libertatea noastră.