Astăzi, 11 februarie 2016, cu ocazia Ședinței Administrative lunare, în Protopopiatul Sfântu Gheorge s-au adunat toți preoții parohi aflați sub jurisdicția acestei Protoierii, la chemarea adresată de Preaonoratul Părinte Protopop Bercu Ioan.

La această ședință au participați deasemenea și delegații Centrului Eparhial, în persoana Părintelui Pavel Suciu, Consiler Administrație și lumânări, Diaconului Mărcuș Darius, Consilier Colportaj și a Părintelui Panciu Laurențiu, Secretar Eparhial și Inspector cateheză și activități cu tineretul.

Pe ordinea de zi s-au discutat probleme administrative ale Protopopiatului și Parohiilor, înștiințându-se totodată personalul clerical despre normele tipiconale și administrative prevăzute de Statutul de Organizare și Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, privind serviciile divine săvârșite, precum și modelele de pastorație demne de a fi urmate.

În cadrul lucrărilor ședinței a fost susținut un referat de Pr. Mocanu Teodor, paroh al Parohiei Ozun:,,Responsabilitatea păstorului de suflete reprezintă punctul central al slujirii filantropic-misionare-sociale. Preotul este chipul îngerilor din ceruri care doresc mereu a privi la Chipul cel de Slavă al Ziditorului, slujindu-i în tot locul și-n toată vremea cu inimă lipită de dumnezeiasca chemare ce i-a fost încredințată și urmând tuturor Sfinților slujitori acum la Altarul ceresc.”

Deasemenea  Preaonoratul Părinte Protopop Bercu Ioan a subliniat necesitatea slujirii devotate:,,Biserica noastră o putem numi strămoșească tocmai datorită oamenilor de jertfă din parohii, fie ei clerici sau credincioși. Așa cum noi ne trăim credința, ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca și alții să ne poarte în inimile lor peste vecuri ca fiind stâlpi ai ortodoxiei din aceste locuri.”

După ce s-a dat citirea din partea Consilierilor Eparhiali prezenți a Circularelor cuprinzând deciziile Chiriarhale, Pr. Inspector cu cateheza și activități cu tineretul a concis, zicând:,, Marele har ce ne-a fost însuflat de Dumnezeu prin punerea mâinilor Arhierului ce ne-a hirotonit ne fidelizează unei idei transformate în experiere: urmarea neabătută a lui Hristos prin îndreptarea pașilor noștrii spre tot lucrul cel bun.

Dar cine poate, în afară de Acesta să facă ceva? El este temei și temelie a faptelor noastre. De aceea, pe fondul adumbririi anului 2016 prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii noastre sub purtarea de grijă a Stăpânului prin Sfântul Antim Ivireanul, ne aducem aminte de necesitatea înălțării minții credincioșilor spre o realitate superioară(cea a cerului) prin aplicarea legilor acesteia la viața cotidiană. Dacă Sfânta Scriptură ne vorbește despre curăția pruncilor aducătoare de mântuire, atunci cu atât mai mult noi, clerul, suntem datori de a păstra această stare a desăvârșirii și de a o propovădui în fiecare credincios al nostru.”

Pr.Drd.Panciu Laurențiu Gabriel