Duminică, 21 mai 2017, Catedrala Patriarhală din București își serbează hramul istoric: Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Potrivit tradiției ortodoxe, sărbătoarea va începe în seara precedentă, cu slujba privegherii. De asemenea, cu prilejul hramului vor fi scoase în procesiune moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Sfânta Liturghie din ziua hramului va fi oficiată în Altarul de vară al Catedralei din curtea Ansamblului Patriarhal.

Între evenimentele prilejuite de sărbătoarea Catedralei se numără premierea câștigătorilor Concursurilor Naţionale de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii și Icoana ortodoxă –lumina credinţei (ediția a VI-a).

De asemenea, în perioada 20-24 mai 2017, la Palatul Patriarhiei se va desfășura Congresul Internațional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă).

La întrunire vor participa reprezentanți ai instituțiilor de stat, preoți, profesori și specialiști în Artă Sacră din țară și din străinătate.

Așezată pe colina bucureșteană, numită în trecut Dealul Podgorenilor, actuala Catedrală Patriarhală a fost ctitorită de domnitorul Constantin Șerban Basarab la mijlocul veacului al XVII-lea, cu osârdia Mitropolitului Simion Ștefan.

Așezământul ridicat pe locul unei bisericuțe mai vechi din lemn, atribuită lui Oprea Iuzbașa, a fost desemnat reședința Mitropoliei Țării Românești de domnitorul Radu Leon în 8 iunie 1668, la îndemnul mitropoliților Ștefan și Teodosie.

De la întemeiere până în zilele noastre, prin refaceri și restaurări, ctitoria lui Constantin Șerban s-a constituit într-un complex de clădiri realizate în epoci diferite și într-o diversitate de stiluri.

În mijlocul acestui ansamblu arhitectonic se înalță Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, realizată după modelul celei de la Curtea de Argeș, ctitoria domnitorului Neagoe Basarab.

În data de 6 mai 1658, Patriarhul Macarie III al Antiohiei și Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, împreună cu ierarhi, egumeni, preoți și diaconi, în prezența ctitorului și a familiei sale, a oficiat slujba de sfințire a locașului care va deveni în 1925 Catedrală Patriarhală.

De-a lungul a trei secole și jumătate de existență, Catedrala din Dealul Mitropoliei a fost locul în care s-a scris istoria Bisericii noastre, de la întronizări de mitropoliți și patriarhi și până la impresionantele pelerinaje la moaștele Cuviosului Dimitrie cel Nou sau la ale altor sfinți.

 

Surse bibliografice:

Colina Bucuriei. Catedrala Patriarhală. I – Editura Cuvântul Vieții, București, 2008.Slujind lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală, Arhim. Timotei Aioanei, Editura Basilica, București, 2013.