Luni, 30 Ianuarie 2017, când biserica noastră îi pomenește pe Sfinții Trei Ierarhi :Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej Preasfințitul Andrei le-a vorbit credincioșilor despre „modelele de păstori sufletești care îmbină credința și cultura, evlavia și lucrarea socială a bisericii. Ei au trăit în veacul al IV-lea numit veacul de aur al creștinătății. I-au învățat pe credincioșii păstoriți cum să trăiască într-o lume păgână. Asemănările dintre ei: toți trei s-au născut în familii creștine și au avut parte de o educație aleasă datorită mamelor lor. Și-au agonisit știință aleasă la cele mai vestite școli ale vremii, după terminarea învățăturii au trăit o viață retrasă. S-au împotrivit să primească Taina Preoției socotind că nu sunt vrednici de o asemenea slujire în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor dar s-au dovedit după hirotonie a fi vrednici păstori ai credincioșilor. Toți trei au fost mari spijinitori ai săracilor, orfanilor, al celor aflați în suferință, au luptat prin cuvânt și scris pentru apărarea dreptei credințe împotriva rătăcirilor și credințelor deșarte. Au fost mari predicatori și scriitori bisericești, lăsând un număr mare de cărți de învățătură, au alcătuit cântări, rugăciuni și Sfintele lor Liturghii.

Sfântul Vasile cel Mare s-a distins prin organizarea așezămintelor de binefacere – vasiliade. Sfântul Grigore Teologul s-a distins prin știința și înțelepciunea cu care a scris lucrările teologice. Sfântul Ioan Gură de Aur – Hrisostom, s-a distins prin lucrarea de predicator și tâlcuitor al Sfintei Scripturi. Cei Trei Sfinți Ierarhi sunt socotiți ctitori ai Ortodoxiei și mari dascăli ai lumii și ierarhi.”

La primul congres al Facultățiilor de Teologie Ortodoxă ținut la Atena în anul 1936, ei au fost declarați ocrotitorii Facultăților de Teologie Ortodoxă.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Andrei a binecuvântat clerul și poporul binecredincios prezent la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Sectorul Media și Comunicații