Miercuri, 8 noiembrie 2023, comunitatea euharistică a Parohiei Iarăș, Protopopiatul Sfântu Gheorghe, a avut prilejul unei îndoite bucurii duhovnicești date de resfințirea bisericii parohiale și de sărbătorirea hramului închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Aceste două evenimente ecleziale au fost organizate cu binecuvântarea și slujirea arhierească a Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, alături de un sobor de preacuvioși și preacucernici părinți, în prezența mulțimii de credincioși din Parohia Iarăș și din alte părți.

Întregul eveniment a debutat cu oficierea slujbei de târnosire în cadrul căreia biserica a îmbrăcat veșmântul de har al sfințirii prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și stropirea cu Aghiasmăși având ca punct culminat înnoirea și sfințirea Sfintei Mese, după toată rânduiala liturgică.  

În cadrul slujbei de târnosire s-a dat citire Hrisovului bisericii întocmit la Centrul Eparhial, cu menționarea istoricului celor 91 de ani de existență ai acestui locaș de închinare, iar la final Ierarhul a explicat tuturor celor prezenți însemnătatea textelor și actelor liturgice ale sfințirii bisericii, cu mențiunea că un astfel de eveniment binecuvântat este expresia credinței, jertfelniciei și dragostei comunității euharistice față de „casa” lui Dumnezeu – biserica, fiind în același timp și recunoștința noastră adusă înaintea lui Dumnezeu și a celor care, încă dintru început, au fost ctitorii și binefăcătorii ei.

În semn de binecuvântare pentru slujirea pastorală, misionară și administrativă a Preacucernicului Preot Samoilă Daniel, care păstorește această comunitate euharistică din anul 2017 în calitate de preot paroh, Preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, iar membrilor Consiliului și Comitetului parohial le-a dăruit „Acte de cinstire” în semn de apreciere a întregului efort depus, alături de toți binefăcătorii și miluitorii, pentru importantele lucrări și frumoasele realizări ale acestei biserici.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sub protia Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a fost, pentru întreg soborul clericilor slujitori și pentru credincioși, un moment înălțător din punct de vedere duhovnicesc, care a încununat întregul eveniment și care a mișcat inimile celor prezenți prin bucuria celei mai frumoase comuniuni în har, în dragostea Preasfintei Treimi.

Cu binecuvântarea Ierarhului, PC Pr Bijec Eugen-Teodor, consilier administrativ-bisericesc, a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificațiile duhovnicești al Sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Ierarhul a adresat mulțumiri d-lui Cucu Alexandru, Primarul Comunei Hăghig, de care aparține administrativ-teritorial Satul Iarăș, precum și d-lui AiteanuVirgil, vice-primar al Comunei Hăghig, pentru buna colaborare instituțională și pentru implicarea în susținerea lucrării Bisericii.

Preacucernicul Părinte Mocanu Teodor-Florian, Protopopul Protopopiatului Sfântu Gheorghe, a adresat cuvenitele mulțumiri Preasfinției Sale pentru dragostea părintească și atenta lucrare de arhipăstorire a comunităților parohiale, cum este și cazul Parohiei Iarăș, a subliniat importanța resfințirii acestei biserici pentru evidențierea patrimoniului sacru al Eparhiei Covasnei și Harghitei și a punctat succint fructuoasa colaborare a preotului paroh și a acestei comunități euharistice, cu îndemnul continuării sporite în viitor a acestei conlucrări.

În cuvântul său, PC Pr. Samoilă Daniel a arătat o adâncă mulțumire îndreptată către Ierarhul nostru, către Părintele Protopop și spre toți cei care l-au sprijinit în realizările din biserică și din parohie.

Evenimentul bisericesc s-a încheiat cu o agapă creștină la căminul cultural din Satul Iarăș, nu înainte ca întreaga suflare ortodoxă, cu binecuvântare arhierească, să intre și să se închine cu bună cuviință în Sfântul Altar înnoit și sfințit, izvor de har dumnezeiesc.

PC Pr Bijec Eugen-Teodor, consilier administrativ-bisericesc


A
CT DE RESFINTIRE

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Duhului Sfânt, s-a zidit această biserică cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” între             anii 1931-1932, cu osteneala preotului Vasile Bucșa din Arini și prin jertfa  bunilor credincioşi din satul Iarăș. Biserica a fost construită din cărămidă, având formă de cruce și un turn frontal deasupra pridvorului, după planul arhitectului Papp Dezideriu din Sfântu Gheorghe, fiind târnosită de vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte NICOLAE BĂLAN, Mitropolitul Ardealului, în ziua de 8 noiembrie 1932. Sfântul locaș a fost împodobit parțial cu pictură în anul 1938 în timpul păstoririi preotului Gheorghe Corbu. În anii care au urmat biserica a fost întreţinută prin truda preoţilor slujitori și a credincioşilor, efectuându-se periodic lucrări de reparații și întreținere. Importante lucrări de reparații a bisericii, atât în interior cât și în exterior, s-au desfășurat în timpul arhipăstoririi Preasfințitului Părinte IOAN (1994-2014), primul Chiriarh al Episcopiei Covasnei și Harghitei. Astfel, în anul 1997, cu osteneala Preotului Paroh Dorel Mudure (1989-1998) a fost restaurată pictura, cu ajutorul profesorului Iulie Bici din Sfântu Gheorghe. Între anii 1998-2017 paroh a fost Preotul Lucian Vasilcoi († 2017) care, sprijinit de bunii credincioși din parohie, a condus lucrările de reparație a turlei bisericii, a gardului de împrejmuire a incintei, precum și al cimitirului parohial în anul 2000. Aceste lucrări, la care s-au alăturat și altele de întreținere și înfrumusețare, au fost binecuvântate în ziua de 22 iulie 2007 de către Preasfințitul Părinte IOAN împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte IOSIF, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în fruntea unui sobor de preoți și a credincioșilor prezenți. Părintele Lucian Vasilcoi s-a îngrijit, împreună cu această comunitate euharistică, de împodobirea cu pictură a întregii biserici, între anii 2008-2013, prin osteneala pictorului bisericesc Vasile Silaghi din Maramureș, în data de 2 noiembrie 2014 fiind oficiată slujba de sfințire a picturii de către Înaltpreasfințitul Părinte IOAN, în fruntea unui sobor de preoți între care s-a aflat și Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Bercu, Protopopul Protopopiatului Sfântu Gheorghe (2006-2022). Din data de 8 noiembrie 2017 și până în prezent, parohul Parohiei Iarăș este Preacucernicul Preot Daniel-Marius Samoilă.

Cu binecuvântarea Preasfinţitul Părinte ANDREI, cel de-al doilea Chiriarh al Episcopiei Covasnei și Harghitei, cu osteneala noului preot paroh și prin implicarea membrilor Consiliului parohial și al Comitetului parohial, la care s-a adăugat și sprijinul mai multor credincioși binefăcători, s-au săvârșit importante lucrări: reînnoirea Mesei Sfântului Altar, montarea de ferestre și uși noi din stejar masiv, realizarea unui nou mobilier din stejar masiv, reparația acoperișului, zugrăvirea exterioară a bisericii, înlocuirea gardului de împrejmuire și placarea soclului acestuia cu piatră ornamentală, recondiționarea treptelor de acces în biserică și a aleii, amenajarea incintei, lucrări de hidroizolație și de îmbunătățire a instalației electrice, realizarea instalației de sonorizare, precum și lucrări de întreținere și înfrumusețare.Lucrările acestea bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a acordat arhiereasca binecuvântare pentru resfințirea acestei biserici, astăzi, 8 noiembrie 2023, Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul sfântului locaș. Cu acest prilej, slujba de resfințire şi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost oficiate de către Preasfinţitul Părinte ANDREI – Episcopul Covasnei şi Harghitei, în fruntea unui sobor de preacuvioși și preacucernici părinți preoți și diaconi și în prezența credincioşilor din această parohie și din zonă. Preasfinţitul Părinte ANDREI a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură privind importanța și semnificațiile duhovnicești ale acestui eveniment eclezial împreună cu arhiereşti binecuvântări.

În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia Sa ANDREI; Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe – PC Pr. Teodor-Florian Mocanu, iar Preotul Paroh sub a cărui îngrijire s-au efectuat lucrările de reparaţii și înfrumusețare a bisericii, fiind PC. Pr. Daniel-Marius Samoilă. Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la lucrările de reparaţii şi pictare a acestei biserici, la înfrumuseţarea sa, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea acestui locaş de închinare.

Primească Milostivul Dumnezeu darul tuturor celor care, prin muncă și jertfe de orice fel, după pilda strămoșilor, au zidit această sfântă biserică împreună cu Altarul ei.Voi, urmașii, păstrați-vă credința în Dumnezeu! Nu vă uitați strămoșii cu bunele lor datini! Cultivați dragostea de frați și apărați-vă cu viața Altarul, pământul și neamul, lăsându-le și voi urmașilor voștri, mai întărite, mai înflorite și mai înstărite de cum voi înșivă le-ați moștenit! Izbânda ori pieirea voastră stă în credința și în dragostea dintre voi! Iar Tu, Atotputernicule Părinte, binecuvântează din Cer acest sfânt locaș al Tău și îl păstrează din neam în neam ca pe un neprețuit odor, amintind timpurile de mărire prin care au străbătut virtutea și voința românilor, sprijinindu-se pe credința în Dumnezeu și dragostea de țară!”

ANDREI

Episcopul Covasnei şi Harghitei

© Episcopia Covasnei și Harghitei