Construită în anul 1903 din piatră și cărămidă, ca urmare a evlaviei unei văduve pe nume Rozalia, biserica cu hramul,,Sfânta Treime”, a fost inițial(timp de 28 de ani) capelă particulară, devenind în 1932, prin grija Pr.Șova Dionisie un frumos schit monahal.

După o lungă și grea perioadă(1951-1994)schitul  este reactivat prin venirea unui grup de călugări în 1995 de la Mănăstirea Toplița, care au zidit nu numai ziduri, ci prin purtarea lor au ridicat pe aceste locuri o biserică vie și lucrătoare.

Astăzi, 31 ianuarie 2016, la Mănăstirea Făgețel a avut loc săvârșirea Sfintei Liturghii de Preasfinția Sa Andrei alături de părinții Ieromonahi ai Mănăstirii și doi diaconi, de față fiind prezenți numeroși credincioși și credinciose.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a spus:,, Iubiții mei fii duhovnicești, Evanghelia zilei de astăzi reprezintă ecoul Cuvântului Dumnezeiesc în sufletele fiecăruia dintre noi. Părinții Bisericii spun că vameșul Zaheu reprezintă pe de o parte omul căzut și legat de cele lumești, care crede că se poate ridica prin cele ale lumii, așa cum se suie Zaheu în copac, dar Dumnezeu nu rămâne nepăsător, ci pentru faptul că omul măcar că a dorit a se ridica îi întinde mâna, coborându-l spre a-l înălța(,,că acela ce vrea să fie primul între voi, să fie vouă slugă” Marcu 10,43), iar pe de altă parte Evanghelia de astăzi este temei al vieții isihaste, adică de liniștire prin rugăciune al creștinilor nevoitori…Cum?Prin faptul că Zaheu reprezintă inima, adică simțirile care se înalță în minte, spre înțelegerea rațională a lucrurilor, care la întâlnirea cu Hristos se pogoară din gând în inimă, toate făcându-le și cugetându-le ca pentru Dumnezeu. Adevărat este cuvântul Psalmistului David, că „Împărăția lui Dumezeu este înlăuntrul nostru”.

Pr.Drd.Panciu Laurențiu Gabriel