Astăzi, 17 Februarie 2024, întreg clerul slujitor al Sfintelor Altare din cele două județe care alcătuiesc Episcopia Covasnei și Harghitei, cu binecuvântarea chiriarhului, a Preasfințitului Părinte Andrei, a participat la Miercurea Ciuc, la ședința misionar-pastorală prilejuită de Conferința preoțească din primul trimestru al anului 2024.

Ziua a debutat prin slujirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către toți preoții Episcopiei, sub protia Preasfinției Sale, avându-l drept invitat pe PC. Pr. Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică Jr. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. După citirea Sfintei Evanghelii, Preacucernicia Sa a adresat tuturor celor prezenți, cler și popor, un bogat cuvânt de învățătură, arătând legătura profundă dintre sfinții lui Dumnezeu, pe care Sfinții Părinți i-au rânduit ca să fie pomeniți în anumite zile din crugul anului bisericesc și lectura biblică din cadrul Sfintei Liturghii, a Apostolului, respectiv a Sfintei Evanghelii. Părintele Profesor a conturat personalitatea marcantă a sfinților pe care astăzi Biserica îi prăznuiește – Sfântul Mare Mc. Teodor Tiron și Sfinții Împărați Marcian și Pulheria – omagiindu-le viața, dar și faptele în cadrul unui bogat excurs panegiric.

La finalul slujbei Sfintei Liturghii, PC. Pr. Teodor Bijec, Consilier Administrativ Bisericesc a amintit despre importanța rememorării cu prilejul acestui moment festiv duhovnicesc, a „Zilei Tronului”, eveniment marcant din viața Ierarhului și a întregii comunități euharistice din Eparhia Covasnei și Harghitei, care la data de 15 februarie a împlinit 9 de la momentul instalării în demnitatea de arhipăstor al acestor locuri, dorindu-i acestuia, din partea întregului sobor slujitor, ceea ce Sfântul Apostol Ioan, spunea în a treia sa epistolă: „mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul” (3 Ioan 1 , 2) și cerându-i lui Dumnezeu ca să-i dăruiască Preasfinției Sale mulți și binecuvântați ani spre arhipăstorirea celor încredințați. Chiriarul a mulțumit pentru gândurile de prețuire și a așezat la inimile celor prezenți, în mod sintetic, frumoasa istorie a eparhiei pe care o cârmuiește duhovnicește, amintindu-i pe toți ierarhii care de-a lungul timpului s-au jertfit pentru bunul mers al Bisericii lui Hristos din această parte de țară – încă și din timpurile în care nu exista o unitate ierarhică superioară în teritoriu –, trecuți și prezenți, menționând slujirea jertfelnică a tuturor care au lucrat neostenit pentru sporirea și păstrarea valorilor sacre și identitare ale poporului român, viețuitor în sud-estul Transilvaniei.

Ziua a continuat cu lucrările conferinței pastorale, care a fost susținută de Preacucernicul Părinte Profesor, care a dezvoltat tematica Anului Omagial și comemorativ 2024, privind sănătatea și boala, ca realități definitorii și întrepătrunse ale vieții, ca daruri și pronie a lui Dumnezeu, spre sporirea sufletească a omului, definindu-le în urma unei profunde exegeze istorico-biblice și identificându-le prin personaje din cursul istoriei antice, medievale și contemporane.

Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei, a mulțumit Părintelui Profesor, clerului și poporului, adresându-le arhiereasca Sa binecuvântare spre sporirea a tot lucrul cel bun și bineplăcut lui Dumnezeu și oamenilor.

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu