În conformitate cu canoanele și legiuirile bisericești(art.82.1, Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române), astăzi, 27 ianuarie 2016, în Mănăstirea „Sfântului Ierarh Nicolae” ce funcționează în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Covaseni și Harghitei a avut loc Ședința anuală a Sinaxei Monahale cu participarea tuturor Părinților Stareți, a Maicilor Starețe, precum și a Duhovnicilor din așezămintele mănăstirești.

            Lucrările acestei adunări au fost încununate de slujirea Sfintei Liturghii de toți Părinții Stareți și de Părinții Duhovnici sub protia Ierarhului Eparhiei, iar răspunsurile la strană au fost date de Maicile Starețe ale mănăstirilor convocate.

Cuvântul de învățătură a fost susținut de Preacuviosul părinte Stareț al Mănăstirii Dumbrăvioara, PC. Teodosie Colceriu:„Simțim în viața noastră harul lui Dumnezeu și îl sporim după putință, dar credința noastră stă vie și nepieritoare prin mărturiile tuturor sfinților și sfintelor care au urmat lui Hristos prin aspre nevoințe și negrăite rugăciuni numai de El știute…și mai mult, o avem mărturisitoare a adevărului lui Dumnezeu pentru care noi trăim, pe Maica Maicilor, ocrotitoarea monahilor și monahiilor care ne adumbrește sub sfântul Său Acoperământ, Fecioara Maria.”

În cadrul Ședinței prezidate de Preasfinția Sa Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, s-au discutat probleme de ordine interioară, însă și modalități de a spori viața duhovnicească în rândul monahilor și monahiilor, dar și a clericilor de mir și credincioșilor care tot mai des își găsesc liniștea sub acoperișul bisericilor din mânăstiri:,, Citându-l pe marele nostru teolog Nechifor Crainic, iubiții mei frați pot mărturisi cu tărie că mănăstirile sunt adevărate podoabe arhitecturale ca mărturii ale vieții interioare răsfrânte în ascultarea exterioară de Dumnezeu. De aceea și Părintele Mitropolit Nicolae Bălan amintea că mănăstirile, sunt cer pe pământ datorită viețuitorilor lor care îmbracă haina neagră a luminii nepătrunse a Stăpânului, însemnând îngerescul chip, și fiind totodată plămân al societății, căreia îi oferă suflul și aerul nealterat al credinței celei de-a pururea a neamului nostru.”

Pr.Drd.Panciu Laurențiu Gabriel