În data de 12 mai 2024, a avut loc slujba de târnosire a bisericii „Buna Vestire” – Catedrala mică din Târgu Mureș. Ceremonia a fost oficiată de către un sobor de arhierei, preoți și diaconi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. În continuare, a fost săvârșită Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în locașul de închinare.

În Duminica a II-a după Sfintele Paști, numită „a Sfântului Apostol Toma”, credincioșii dreptslăvitori din Târgu Mureș au îmbrăcat aleasă haină de sărbătoare, cu prilejul târnosirii bisericii „Buna Vestire” – Catedrala mică din municipiul reședință de județ. Începând cu ora 9.00, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, au oficiat slujba de sfințire a locașului bisericesc, în urma lucrărilor de renovare și înfrumusețare efectuate în decursul ultimelor trei decenii.

La finalul slujbei de târnosire, Părintele Mitropolit Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat însemnătatea liturgică și duhovnicească a ritualului: „Am săvârșit astăzi o lucrare deosebit de importantă pentru locașul de închinare, precum și pentru comunitatea care este deservită de acest edificiu eclesial: sfințirea bisericii. Un locaș de cult are mai multe etape de sfințire. Când se pune temelie bisericii, se alege un teren care este scos din uzul comum, fiind oferit lui Dumnezeu Dăruitorul. După lucrările de edificare și împodobire, biserica este târnosită, săvârșindu-se cel mai important lucru, respectiv sfințirea Altarului, a locului unde sunt oficiate lucrările sfințitoare”.De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a explicat semnificațiile Evangheliilor citite în cadrul rânduielii sfințirii bisericii, precum și importanța sacramentală a ungerii Sfintei Mese cu Sfântul Mir.

În continuare, de la ora 10.00, soborul de arhierei, înconjurat de numeroși preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în biserica „Buna Vestire”. La Altarul acestui locaș de închinare slujesc părintele Călin Șipoș (parohia Târgu Mureș III), părintele Benone Scrob (parohia Târgu Mureș III, sector 2) și părintele Călin Budai (parohia Târgu Mureș XII). Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Grupul psaltic „Anastasios”, format din medici și studenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. La eveniment au luat parte numeroase oficialități centrale și locale, precum și un număr impresionant de credincioși târgumureșeni.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a rostit o omilie în care a subliniat valențele teologice și spirituale ale pericopei evanghelice din Duminica a II-a după Praznicul Învierii Domnului: „Să credem, pe baza mărturiilor Sfântului Apostol Toma, că Domnul a înviat din Mormânt. A opta zi anticipează Ziua Domnului și începutul unei noi creații, începutul creației creștine. Dacă priviți pe analog, avem așezată spre închinare icoana care îl reprezintă pe Sfântul Apostol Toma, cel care a pipăit coasta Mântuitorului după Învierea Sa din morți. Experiența lui Toma ne este prezentată pentru ca noi să credem că Domnul a înviat. Astfel, vedem și credem, «împlinind» cele două verbe. «A crede» fără «a vedea» este, practic, experiența pascală: să crezi fără să vezi”.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei noastre a adresat alese mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și Preasfințitului Părinte Episcop Andrei pentru participarea la acest eveniment solemn din viața comunității ortodoxe din Târgu Mureș. Apoi, adresându-se numeroșilor credincioși prezenți, Ierarhul nostru a spus: „Vă îndemn pe toți, în această aleasă și sfântă zi, să vă centrați viața în Hristos Cel răstignit și înviat, Biruitor de-a pururi peste iad și peste moarte, de care depinde nu numai efemera noastră existență pe acest pământ, ci însăși veșnicia noastră întreagă. El Singur este Domn peste toate și ține frâiele istoriei, dând vieții sens și dând omului valoare. Vă îndemn să iubiți locașul Domnului, să frecventați sfintele slujbe care se oficiază în el, pentru că locașul bisericesc este spațiu sfânt. Aici putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, să simțim prezența Lui iradioasă ca soarele de pe cer și să primim balsamul iubirii Sale iertătoare și vindecătoare”

La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovată pe parcursul anilor de slujire, părintele paroh Călin Budai a primit din partea Arhipăstorului nostru distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. De asemenea, în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ gospodărească, preoții parohi Călin Șipoș și Benone Scrob au fost hirotesiți întru iconom-stavrofor. Totodată, ca semn al prețuirii pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos, domnul Teodor Blaga a primit din partea Părintelui Arhiepiscop Irineu Ordinul „Credință și Unire”. Nu în ultimul rând, Chiriarhul Alba Iuliei le-a oferit Diplome de aleasă cinstire membrilor Consiliilor Parohiale, ai Comitetului Parohial și ai coralei bisericii „Buna Vestire”.

Biserica „Buna Vestire” – Catedrala mică din Târgu Mureș a fost edificată în perioada 1926-1936, fiind opera arhitectului timișorean Iosif Vlad. Forma și arhitectura locașului de cult reproduc, la scară redusă, basilica „Sfântul Petru” din Roma. Edificiul are o lungime de 44 m și o lățime de 30 m, dispunând la intrare de două turnuri înalte de 20 m. Cupola centrală are o înălțime de 38 m, având o bază hexagonală susținută de șase pilaștri prismatici placați cu marmură și ornamentați cu capiteluri corintice. Iconostasul a fost montat în anul 1936, fiind sculptat în lemn de tei. Între anii 1994-2019, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica fresco, realizată de către pictorul Cristian Corneanu. Ulterior, în perioada 2019-2023, au fost efectuate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare la exteriorul bisericii.

Sursă: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu