ACT DE SFINȚIRE

Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh, ridicatu-s-a această sfântă biserică în municipiul Miercurea-Ciuc, între anii 1929 şi 1936, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, prin osârdia şi jertfelnicia credincioşilor ortodocşi din localitate şi împrejurimi.

Ctitorită din zid, în stil bizantin, și împodobită cu pictură murală în ulei, executată în anul 1936 de pictorul Gheorghe Belizarie din Piteşti, biserica a fost târnosită în ziua de 8 noiembrie 1936 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae Bălan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, fiind așezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.

Între anii 1940 şi 1944 acest sfânt locaș a trecut prin grele încercări cauzate de vitregiile vremii (ocupației hortiste), iar din anul 1945 a fost reluată slujirea liturgică pentru comunitatea credincioșilor ortodocși de aici.

În urma lucrărilor de reparații exterioare și interioare a bisericii, precum și cele de restaurare a picturii, executate între anii 1988-1990, sub purtarea de grijă a Preacucernicului Părinte Protopop Dumitru Gherman (paroh între anii 1983-1990), Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Alba-Iuliei, a târnosit acest sfânt locaș în data de 26 august 1990 în fruntea unui sobor de preoți și diaconi și în prezența bunilor credincioși din localitate.

Odată cu înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei (1994) această biserică a fost înălţată la rang de catedrală episcopală. Aici, primul Întâistătător al eparhiei, Preasfinţitul Părinte Ioan, a fost întronizat în data de 25 septembrie 1994 de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române împreună cu Preafericitul Părinte Partenie al III-lea al Alexandriei şi al întregii Africi, care au slujit Sfânta Liturghie alături de un sobor de ierarhi membrii ai Sfântului Sinod şi în fruntea unui numeros sobor de  preoţi şi diaconi, în prezența unei mari mulțimi de credincioși.

În timpul arhipăstoririi Preasfințitului Părinte Ioan s-au executat lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri:               montarea tablei de cupru, înlocuirea ferestrelor, introducerea încălzirii centrale, amenajarea demisolului şi pictarea acestuia în tehnica frescă, montarea pardoselii din marmură şi refacerea picturii din biserică.

Toate aceste lucrări au fost binecuvântate în data de 21 septembrie 2014 cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la instalarea Preasfinţiei Sale ca primul ierarh al Eparhiei.

În data de 15 februarie 2015 a fost întronizat noul Chiriarh al Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Andrei, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de 17 ierarhi membrii ai Sfântului Sinod şi în fruntea unui numeros sobor de preoţi şi diaconi, în prezența unei mari mulțimi de credincioși.

Preasfinţitul Părinte Andrei a dăruit Catedralei Episcopale, în data de 1 octombrie 2015, cel de-al doilea hram închinat Acoperământului Maicii Domnului spre bucuria clerului, a cinului monahal şi a întregului popor al lui Dumnezeu din Eparhia Covasnei şi Harghitei.

Cu binecuvântarea, sub îndrumarea și prin implicarea nemijlocită a Preasfinției Sale, cu osteneala preacuvioșilor părinți slujitori de la Reședința Episcopală și a obștii de monahii a Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” de pe lângă Centrul Eparhial, conduse de preacuvioasa stavroforă Minodora Răchită, a preoților parohi, a preoților și diaconilor slujitori, precum și prin jertfa bunilor credincioși, la Catedrala Episcopală au fost săvârșite ample lucrări:

  • la interior: biserica a fost înfrumusețată cu noua catapeteasmă din stejar poleit având icoane pictate pe lemn de către viețuitoarele Sfintei Mănăstiri Izvoru Mureșului, trei candelabre noi, baldachinul poleit având părticele de Sfinte Moaște ale Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, închinătoarea cu icoana hramului Acoperământului Maicii Domnului, strane noi, un tron arhieresc nou, un pridvor la intrare și o închinătoare centrală, ușile de acces în cafas, toate lucrate în lemn de stejar masiv, iar în pronaos au fost pictate tablourile votive ale celor doi Ierarhi ai Eparhiei Covasnei și Harghitei;
  • la exterior: a fost refăcut în întregime gardul împrejmuitor din zid și gardul din fier forjat (după modelul iniţial din perioada interbelică), au fost refăcute treptele de la intrare, reparații la fațada bisericii, au fost montate ușile de la intrare, din lemn de stejar masiv, au fost înlocuite coloanele și lumânărarele din pridvor cu coloane în stil corintic și lumânărare executate din piatră naturală sculptată, iar pridvorul a fost împodobit cu pictură în mozaic reprezentând icoana cu cele două hramuri ale Catedralei.

La invitația Preasfințitului Părinte Andrei, în data de 1 octombrie 2018 lucrările au fost binecuvântate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, în fruntea unui sobor de ierarhi, preoți și diaconi în anul Centenar al Marii Uniri.

În anul 2023, la inițiativa și sub atenta îndrumare a Preasfințitului Părinte Andrei a fost rezidit și redimensionat Sfântul Jertfelnic, iar Sfântul Altar a fost împodobit și înnoit cu proscomidiar, tron arhieresc nou și mobilier lucrat în lemn de stejar.

Aceste lucrări bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a târnosit Masa Sfântului Altar astăzi, miercuri, 19 aprilie 2023, Săptămâna Luminată, în fruntea unui sobor de preoţi și diaconi şi a credincioşilor ortodocși din municipiul Miercurea-Ciuc.

Această Catedrală Episcopală deservește și nevoile liturgice și duhovnicești ale credincioșilor Parohiilor Ortodoxe Miercurea-Ciuc I și Miercurea-Ciuc III.

În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia Sa ANDREI; Ecleziarh – Preacuviosul Părinte Protosinghel Filotei Mînzală; consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial și paroh al Parohiei Miercurea-Ciuc I –  PC Pr. Eugen-Teodor Bijec; consilier economic la Centrul Eparhial și paroh al Parohiei Miercurea-Ciuc III – PC Pr. Romeo-Paraschiv Oltean, iar diaconi slujitori: Preacuviosul Părinte Ierodiacon Hrisostom Chiriac, Preacucernicul Părinte Arhidiacon Alexandru-Constantin Moroianu și Preacucernicul Părinte Arhidiacon Ioan Puiu-Tudor.

Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la lucrările de reparaţii și înfrumusețare a acestei Catedrale Episcopale, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea locaşului de închinare.

„Primească Milostivul Dumnezeu darul tuturor celor care, prin muncă și jertfe de orice fel, după pilda strămoșilor, au zidit această sfântă biserică împreună cu Altarul ei.

Voi, urmașii, păstrați-vă credința în Dumnezeu! Nu vă uitați strămoșii cu bunele lor datini! Cultivați dragostea de frați și apărați-vă cu viața Altarul, pământul și neamul, lăsându-le și voi urmașilor voștri, mai întărite, mai înflorite și mai înstărite de cum voi înșivă le-ați moștenit! Izbânda ori pieirea voastră stă în credința și în dragostea dintre voi!

Iar Tu, Atotputernicule Părinte, binecuvântează din Cer această Sfântă Catedrală Episcopală și o păstrează din neam în neam ca pe un neprețuit odor, amintind timpurile de mărire prin care au străbătut virtutea și voința românilor, sprijinindu-se pe credința în Dumnezeu și dragostea de țară!”

† ANDREI

Episcopul Covasnei şi Harghitei

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu