Astăzi, 6 Ianuarie sărbătoarea Botezului Domnului numită în popor Boboteaza, în termeni grecești Epifania sau Teofania (arătarea sau descoperirea lui Dumnezeu), Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a slujit Sfânta Liturghie și sfințirea Agheasmei Mari în Catedrala „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

În cuvântul de învățătură Ierarhul le-a vorbit credincioșilor : „Praznicul de astăzi ne aduce aminte de botezul Domnului în Iordan făcut de Sfântul Prooroc și Înainte mergătorul Său Ioan pe care îl vom prăznui mâine. Episodul respectiv este relatat de Evanghelistul Matei (3,13-17),  relatarea fiind citită astăzi la Sfânta Liturghie, dar și de ceilalți Evangheliști, Marcu (1,9-11); Luca (3,21-22) și Ioan (1,29-34). Botezul s-a petrecut când Iisus era ca de 30 de ani (Luca 3,23). Vârstă considerată de evrei ca un fel de majorat când fiecare putea să învețe în public. Deci Mântuitorul a împlinit și această rânduială a Legii Vechi. Pentru prima oară Proorocul Ioan recunoaște dumnezeirea lui Iisus : „ Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii.” Ioan(1,29 ). Iisus i-a dat cunoscuta replică „Lasă acum că astfel se cuvine să plinim toată dreptatea (Matei 3,15), adică să primească hotărârea lui Dumnezeu de a mântui lumea prin Fiul. Acceptând Ioan să-L boteze după ce Iisus a ieșit din apa Iordanului are loc minunea numită a Epifaniei sau Teofaniei, adică arătarea Sfintei Treimi. Cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se peste Iisus ca un porumbel, glas din ceruri grăind : „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit.” Porumbelul simbolizează nevinovăția și smerenia. Este prima arătare a Sfintei Treimi în Noul Testament, prim descoperire sau revelare a celor Trei Persoane ale Sfintei Treimi.

Aghiasma Mare este slujba care se săvârșește cu prilejul acestui praznic Dumnezeiesc, este un din cele mai înălțătoare slujbe prin care retrăim Botezul Domnului și prin rugăciunile întocmite de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului din sec VII, cerem lui Dumnezeu ca apa aceasta să fie izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Iar cei care se vor stropi sau vor gusta din ea să fie spre sfințirea caselor, spre curățirea sufletelor și trupurilor, spre vindecarea patimilor și spre tot folosul de trebuință. Din secolul IV, preoții obișnuiau să cerceteze cu Crucea în mână locuințele credincioșilor pentru a le binecuvânta prin stropirea cu apă sfințită și cântând troparul Botezului. Obiceiul acesta s-a păstrat până în zilele noastre, vă mulțumesc iubiți frați și surori că ați primit în casele frățiilor voastre preotul și apa sfințită.”

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii Preasfinția Sa a hirotonit în treapta de diacon pe monahul Pantelimon Chifu, viețuitor al Sfintei Mănăstiri Prodromița din Comandău județul Covasna. La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a binecuvântat poporul stropindu-l cu apă sfințită.

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu