Ziua națională a României

Ieri 30 Noiembrie, credincioșii ortodocși am prăznuit pe Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat la treapta de Apostol de către Mântuitorul Iisus Hristos, el este Apostolul neamului românesc, de vreme ce el a fost chemat primul vestitor al cuvântului Evangheliei pe teritoriul patriei noastre.

Ziua de astăzi 1 Decembrie este sărbătoare Națională a tuturor românilor, ziua în care la 1 Decembrie 1918 prin adunarea de la Alba Iulia – Bălgradul Ardelean se făurea statul național unitar român. Cele două sărbători, ca și cele două instituții Biserica și Statul sau credința și neamul, s-au identificat în istorie într-o unitate de nezdruncinat. În această zi ne aducem aminte, cu venerație și recunoștință de făuritorii României mari din 1918. Nu trebuie să uităm că Biserica, prin smeriții ei slujitori și-a adus contribuția la unirea românilor de pe ambele versante ale Carpaților prin unitatea de limbă, de credință, de datini și obiceiuri, o unitate culturală și artistică pe care a creat-o și a menținut-o Biserica. Să ne gândim la ierarhii, preoții, călugării, dascălii, zugravii de icoane și de Biserici, copiștii și meșteșugarii tipografi dar și la bunii credincioși și ciobanii care treceau dintr-o parte în cealaltă a Carpaților ducând cu ei același grai, aceași credință și același suflet românesc.

Delegații oficiali de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care au fost membrii ai Lucrării Adunării, preoții și ierarhii dimpreună cu profesorii de teologie au proclamat unitatea necondiționată a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei și Banatului cu țara mama.

Venerabilul patriot Gheorghe Pop de Băsești, împreună cu episcopii de Arad și de Oradea au ales pe episcopul de Caransebeș Miron Cristea întâiul Patriarh și pe Iuliu Hosu de la Gherla să facă parte din delegația care a prezentat actul unirii la București.

Iată cum a înțeles Biserica să își facă datoria față de neam și în momentele grele ale istoriei, a dăruit României întregite mucenici și eroi.

Veșnica lor pomenire!

La mulți ani România, la mulți și binecuvântați ani români!

 

Secretariatul Eparhial,

Sectorul Media și Comunicații