În a doua zi de Crăciun, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Paraclis Episcopal „Sfântul Mucenic Gheorghe și Sfântul Ierarh Nicolae” din Sfântu Gheorghe înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură a spus credincioșilor: „Nașterea Mântuitorului Hristos este consemnată ca un moment istoric. Mântuitorul s-a născut la o dată precisă în istoria mântuirii. El este cel care a coborât, S-a întrupat dintr-o fecioară fără prihană, S-a născut în ieslea sărăcăcioasă, a crescut împreună cu alți copii, iar la maturitate S-a jertfit pentru neamul omenesc. Prin nașterea Sa materia umană se îndumnezeiește, de aceea omul se botează cu apă, se miruiește cu Sfântul și Marele Mir, se cuminecă cu Trupul și Sângele Domnului. L-a naștere I se închină îngerii, păstorii, magii, iar ca mărturii stau ieslea, staulul și steaua. Nașterea Domnului este Darul lui Dumnezeu pentru lume. În prima zi de Crăciun sărbătorim înnomenirea lui Dumnezeu, iar a doua zi cea prin care S-a întrupat. Părintele Dumitru Stăniloae spune: „Toată lumea creată nu-i altceva decât semnul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni”. Cei dăruiește omenirea lui Dumnezeu? Pentru că la dar se răspunde cu dar. „Ce vom aduce Ție Hristoase că Te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi. Fiecare din făpturile zidite de Tine mulțumire aduce Ție: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioară”, cântăm într-o stihiră de la Vecernia Praznicului. La Crăciun Domnul Hristos se naște „dintr-o Fecioară curată și sfântă”, sau mai bine zis dintr-o tot preacurată și supra sfântă, mai presus nu doar de întinarea trupului dar și de gândurile întinate care vin de la trup, ne spune Sfântul Grigore Palama. La Nașterea Domnului participăm la sărbătoare să ne întâlnim cu sărbătoritul lăudându-L în colindele noastre tradiționale românești.

Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Catedralei, iar la chinonic au interpretat colinde tradiționale românești.