Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei a pus piatra de temelie a corpului de chilii în data de 9 aprilie 2016, iar în data de 16 iunie 2016 a pus piatra de temelie a bisericii, întregul ansamblu monahal fiind înălţat până în luna noiembrie a anului 2016.

Locaşul de închinare păstreză stilul arhitectural de tip „navă”, stil consacrat pentru bisericile ortodoxe din Transilvania.

Terenul necesar pentru ctitoria acestei mănăstiri a fost donat de către bunii credincioşi originari din aceste părţi Fam. Olteanu Nicolae şi Elena, Fam. Olteanu Staicu Ilie şi Ionela şi Fam. Bunghez Călin-Lucian şi Luminiţa.

Odată cu venirea Preacuviosului Părinte Protosinghel Andrei Jilcu în Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, în cursul lunii iulie 2016, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte ANDREI a început formarea obştii de părinţi monahi şi organizarea vieţii de chinovie după rânduielile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe strămoşeşti.  

***

         Aceste lucrări bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a târnosit această biserică astăzi, 27 noiembrie 2016, Duminica a XXX-a după Rusalii, în fruntea preacuvioşilor şi preacucernicilor preoţi adunaţi în sobor sporit, a obştii de părinţi monahi ai Mănăstirii Comandău şi a numeroşilor credincioşi veniţi din judeţul Covasna şi din alte zone învecinate.

 

***

         În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia Sa ANDREI; Stareţ – Protos. Andrei Jilcu; Exarh al mănăstirilor –Protos. Ghelasie Mureşan, iar Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe – Preot Ioan Bercu.

Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la ctitorirea acestei mănăstiri, la înfrumuseţarea sa, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea acestui locaş de închinare.

***

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce pe Preacurata Maica Ta, Pururea Fecioara Maria, ai arătat-o Împărăteasă mai înaltă decât toată făptura cerului şi a pământului, pavăză tare a clerului bisericesc şi sprijin al celor din cinul monahicesc, care miluieşte întru rugăciuni pe ortodocşii arhierei, preoţi şi diaconi, pe toţi monahii şi pe tot poporul dreptcredincios ce se închină cu credinţă Sfintei Sale Icoane, cu umilinţă cădem înaintea bunătăţii Tale celei nemăsurate şi, ca pe Stăpânul şi Mântuitorul sufletelor noastre, Te rugăm: primeşte jertfa robilor Tăi care au ajutat la ctitorirea acestei mănăstiri, binecuvintează strădaniile lor şi ale tuturor dreptmăritorilor creştini şi-i înscrie pe ei în Cartea Vieţii Tale, umple-i pe toţi de dragoste şi de desăvârşită unire cu Sfântă Biserica Ta şi îndreptează inimile lor spre slujirea credinţei şi a neamului nostru românesc, ca şi prin aceasta să Te slăvim pe Tine Dumnezeu-Cuvântul dimpreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul, Bunul şi de Viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

ANDREI

Episcopul Covasnei şi Harghitei

         Pentru implicarea lor, Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei, a acordat titluri de merit tuturor ctitorilor sfântului locaș, iar nevoitorilor principali Crucea Eparhială pentru Mireni.

         Prilejuită de acest eveniment a avut loc și instalarea fesivă a noului părinte stareț, deasemenea ctitor al Sfântului Locaș, în persoana Preacuviosului Protosinghel Andrei Jilcu, care după ce a primit insemnele stăreției, a fost binecuvântat și cu primirea Crucii Eparhiale pentru Clerici.

         În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a binecuvântat pe toți nevoitorii, și a îndemnat la păstrarea vie a candelei credinței din sufletul fiecăruia, pentru ca lumina faptelor celor bune să devină călăuzitoare tuturor semenilor care-l caută pe Hristos în negura vieții acesteia.

         Răspunsurile liturgice au fost date de corala Armonia, a Arhiepiscopiei Tomisului, delegată pentru acest eveniment duhovnicesc prin binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, a Înaltpreasfințitului Teodosie.

 

Secretariatul Eparhial,

Sectorul Media și Comunicații