La ceasul despărțirii de părintele duhovnicesc „Sfântul Maramureșului”, aducem un omagiu pios de prețuire și de rugăciune înaintea Tronului Ceresc, încredințați fiind că Hristos Domnul, biruitorul morții îi va așeza sufletul împreună cu îngerii din ceruri.

        

        Veșnica lui pomenire, din neam în neam!