Momente istorice în Mitropolia Moldovei și Bucovinei unde astăzi, 22 octombrie 2017, Preasfinţitul Părinte Ignatie Trif a fost întronizat în demnitatea de Episcop al Hușilor. Evenimentul a avut loc după săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala Episcopală de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. Preasfințitul Părinte Ignatie, fost arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a fost ales în postul vacant de Episcop al Hușilor în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 5 octombrie 2017.  

Evenimentele dedicate întronizării Preasfințitul Părinte Ignatie Trif au debutat în seara zilei de sâmbătă, 21 octombrie, când a fost oficiată la Catedrala episcopală din Huși o slujbă de Te Deum de mulțumire pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu, cu ocazia întâmpinării oficiale a noului ierarh al acestei eparhii. La slujbă, alături de Episcopul ales al Eparhiei Hușilor, au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

În cuvântul rostit la finalul slujbei de Te Deum, IPS Părinte Mitropolit Teofan a subliniat: „Ne-am rugat lui Dumnezeu, mulțumindu-I că ne-a învrednicit să ajungem în această zi, o zi așteptată după o vreme de post și de îngândurare, vreme care a definit viața Bisericii noastre și în mod special viața Episcopiei Hușilor. Sosit-a acum și clipa de ajun, în care poporul lui Dumnezeu din Episcopia Hușilor îl întâmpină pe Preasfințitul Părinte Ignatie, cel care, cu mila Domnului, începând de mâine, va fi slujitorul preoților din parohii, viețuitorilor sfintelor mănăstiri și poporului dreptcredincios din această eparhie. «Cuvântul lui Hristos să locuiască cu voi în bogăție», a spus Sfântul Apostol Pavel într-una dintre epistolele sale, iar cuvântul acesta a fost preluat la slujba din această seară. Creștinul, în general, și preotul și arhiereul, în mod special, nu au o altă menire mai mare pe acest pământ decât să se îmbrace în Hristos cu bogăție și să-i ajute și pe alții să se îmbrace în Domnul”.

După cuvântul Părintelui Mitropolit a luat cuvântul Ioan Ciupilan, primarul orașului Huși, care a transmis mesajul autorităților locale cu ocazia acestui eveniment. Ultimul care a luat cuvântul a fost Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul ales al Eparhiei Hușilor: „În seara aceasta ne întâlnim pentru prima dată, iar orice întâlnire comportă și are în sine o anumită emoție, o anumită trăire, o anumită formă de interiorizare, de introspecție. Mă gândesc cum ar trebui să fie toate întâlnirile noastre de acum încolo, când, din mila lui Dumnezeu și din ascultarea Bisericii, am primit această slujire de Episcop al Hușilor. Plecând de la întâlnirea din această seară, aș vrea ca toate întâlnirile noastre să fie concentrate în patru cuvinte: rugăciune,  ceea ce noi am făcut în această seară, interiorizare și curăție sufletească, raportarea la jerfta Sfintei Mucenițe Chiriachi, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor și raportarea la misionarismul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii Catedralei episcopale din Huși”.

15 arhierei au slujit Sfânta Liturghie

Ceremonia de întronizare a avut loc pe 22 octombrie, după Sfânta Liturghie arhierească şi în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor centrale şi judeţene, a consilierilor eparhiali şi a protopopilor, a numeroşi stareți, starețe, preoţi și credincioși din Episcopia Hușilor, dar şi a unor preoți și credincioși din străinătate, veniţi să-l felicite pe PS Episcop Ignatie, cel care a fost vreme de aproape șase ani arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Soborul de arhierei care a liturghisit pe o scenă amenajată în curtea Catedralei episcopale din Huşi a fost format din Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfințitul Părinte  Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, şi Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul ales al Episcopiei Hușilor. Răspunsurile la strană au fost date de către corul „Dignus Est” al preoțimii din Episcopia Hușilor.

După Sfânta Evanghelie, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rostit cuvântul de învățătură: „Rugăm pe Dumnezeu, a Cărui «făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus», să întărească arhiereii și preoții Bisericii spre slujirea poporului cel dreptcredincios cât mai aproape de ceea ce El, Dumnezeu, așteaptă de la noi. Îl rugăm să ne ierte pentru slăbiciunile și neputințele noastre, precum și pentru toate smintelile care aduc tulburare, nedumerire și confuzie între credincioși. Nădăjduim în iertarea și mila lui Dumnezeu, ne încredințăm iubirii Sale nețărmurite, așteptăm arătarea tainei Împărăției Sale și rugăm să aibă sub oblăduirea Sa pe robul Său Ignatie, Episcopul Hușilor dimpreună cu toți preoții, monahii, monahiile și dreptcredincioșii creștini din această binecuvântată Eparhie”.

După otpustul Sfintei Liturghii, PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit gramata mitropolitană de întronizare a episcopului ales pentru Huși, iar apoi IPS Părinte Mitropolit Teofan a oficiat ceremonia prin care PS Părinte Episcop Ignatie Trif a primit însemnele episcopale – mantia, crucea pectorală, engolpionul, camilafca și cârja arhierească – și a fost așezat în tronul arhieresc cu rostirea formulelor specifice.

În continuare, PS Părinte Ignatie a binecuvântat poporul în cele trei laturi cu dichero-tricherele și cu crucea de binecuvântare primită din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Apoi, părinte Constantin Mogoș, membru în Adunarea Național-Bisericească, a dat citire mesajului din partea preoţilor şi credincioşilor din Episcopia Hușilor. A urmat mesajul de felicitare şi de încurajare din partea secretarului de stat pentru culte, Victor Opaschi, iar în cele din urmă, PS Părinte Episcop Ignatie a rostit cuvântul de binecuvântare şi de mulţumire.

Conform tradiției, credincioșii prezenţi au primit la final binecuvântarea celui care le este de acum înainte arhiereu şi păstor de suflete.

Sursa : Doxologia