Importanța unei legături reale între cele două Instituții de formare a tinerilor devine prioritară pentru formatorii din Eparhia Covasnei și Harghitei, preoți și profesori ai disciplinei Religie Ortodoxă, care prin bună înțelegere transpun prin practică, în viața de zi cu zi învățăturile sădite de la Amvon și catedră.

Astfel, Parohiile din Eparhie cu un glas comun, acela al unirii sub un singur ideal, anume, acela de a-L descoperi pe Dumnezeu ca fiind cu adevărat bucurie a vieții noastre, prin binecuvântarea Ierarhului locului, a Preasfințitului Părinte Andrei, au dezvoltat noi Proiecte Catehetice, având parteneri în acest demers pe profesorii de Religie.

În Protopopiatul Călimani, Parohia Ortodoxă ,,Sf. Dumitru” din Subcetate și Liceul ,,Miron Cristea”, din aceeași comună, au organizat, cu ocazia Praznicului Bunei Vestiri în data de 25 martie 2017, un concert de cântări bisericești închinate Maicii Domnului. În cadrul Sfintei Liturghii, răspunsurile la strană au fost date pe notație psaltică de către un grup de elevi conduși de profesorul Pulhac Bogdan – Ionuț.

La finalul slujbei corul liceului, ,,Intermezzo”, care numără 55 de elevi, pregătit de același profesor și susținut îndeaproape de domnul director Dobrean Vasile, a încântat sufletele enoriașilor prezenți cu următoarele cântări: ,,Preasfântă Născătoare a Domnului Hristos”, ,,Preasfântă Maică și Fecioară”, ,,Sfântă Marie”, ,,O, Măicuță Sfântă” și în interpretare psaltică ,,Fecioara Curată”.

Elevii au primit câte o floare pe care să o dăruiască mamelor lor, iar la finalul concertului, Părintele Paroh Ciubucă Marius -Traian, în cuvântul său de învățătură, a vorbit despre relația strânsă dintre mamă și copil, dragostea care îi leagă în viață, urmând modelul iubirii dintre Fecioara Maria și Domnul nostru Iisus Hristos, tot odată, evidențiând importanța vieții ca dar a lui Dumnezeu.

Deasemenea, acestui demers spiritual, al descoperirii lui Dumnezeu prin arta cântecului, ca urmare a Sfinților Îngeri, s-au făcut, sub îndrumarea Părinților parohi, de către tinerii și credincioșii Parohiilor Tulgheș-Sângeroasa, Borsec, Călimănel, Zencani, Tulgheș, Sărmaș, Poiana Veche, Toplița II-IV, precum și Capu Corbului.

Evenimente cu accent național, precum „Marșul Vieții”, au fost marcate și-n Parohiile Corbu, Tulgheș- Sângeroasa, Capu Corbului, Tulgheș, Toplița II-IV , Toplița III, Sărmaș șiVâgani.

Adevărata cunună a acestor activități, precum și demersul devine dătător de roade atunci când Harului lui Dumnezeu înrâurează în sufletele pline de credință a celor care s-au implicat. Un exemplu de bună practică este acela prin care, sute de credincioși de toate vârstele, au venit alături de Părinții lor Parohi, în Sfânta biserică, spre a primi Cuvântul cel Sfânt și bun care este însuși Mântuitorul și Domnul nostru Hristos.

Serile de cateheză s-au organizat în jurul Parohiilor Toplița I, Toplița II-IV,  Bilbor, Tulgheș-Sângeroasa, Tulgheș, Corbu, Călimănel, Borsec, Poiana Veche, Sărmaș, Subcetate și Văgani, unde tema abordată a fost aceea a importanței Sfintei și Dumnezeieștii Euharistii- Medicament al nemuririi, în viața credincioșilor.

În Protopoliatul Miercurea Ciuc, cu binecuvântarea Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei  și Harghitei, în parohia Bălan pe 30 martie, s-a desfășurat o seară duhovnicească de film – trei pilde ortodoxe: Ascultarea mai presus de post și rugăciune, Rugăciunea mută și Cum umbla Mântuitorul prin orașe și sate.

Au fost prezenți credincioși de toate vârstele ai Parohiei, dar și elevi însoțiți de Diaconul Ciudin Lucian, Profesor de Religie al acestora .

La sfârșitul vizionării părintele paroh Cristinoi Cristian și părintele administrator Panciu Laurențiu-Gabriel, Inspector eparhial pentru Sectorul de Cateheză și Activități cu tineretul, au ilustrat printr-un cuvânt de învățătură scurt-metrajul, adresând celor aflați de față importanța alipirii sufletului de Sfânta Biserică, precum și de a rămâne statornici în credința noastră strămoșească, ca semn vizibil al Sfintei Euharisti ce se face lucrătoare în cei ce-L primesc pe Hristos în sufletul și viața lor.

În Protopopiatul Întorsura Buzăului au fost desfășurate deasemenea ample activități, vizând viața duhovnicească a tinerilor credincioși în cadrul Parohiei Barcani, unde sub atenta îndrumare a Părintelui Paroh Radu Gheorghe, cântarea frumoaselor pricesne închinate Maicii Domnului au fost tâlcuite, cei aflați de față înțelegând importanța acesteia pentru noi și mântuirea noastră.