În luna aprilie a acestui an, în parohia ortodoxă din Bălan s-au desfășurat două activități cu tinerii, coordonate de diaconul profesor Ciudin Lucian în colaborare cu preoții parohi Cristinoi Cristian și Fărcaș Mircea.

        Astfel, în ziua de 6 aprilie a fost alcătuit un cor de elevi din clasele III-XII aparținând școlilor din localitate, care au cântat împreună cu credincioșii parohiei la slujba Deniei Prohodului Domnului.

        De asemenea, în ziua de 25 aprilie, în cadrul programului săptămânii dedicate Școlii Altfel, elevii interesați de Biserică au avut ocazia să participe la o activitate de aprofundare a cunoștințelor referitoare la istoricul și structura Bisericii Ortodoxe, dar și despre obiectele de cult folosite în desfășurarea sfintelor slujbe. Tot cu acest prilej s-au evidențiat cele două semnificații religioase ale anului 2018: Anul omagial al unității de credință și neam precum și Anul comemorativ al făuritorilor  Marii Uniri din 1918. Preoții parohi au subliniat importanța aportului adus de conducătorii Bisericii Ortodoxe din acea perioadă la Marea Unire.

        Prin activitățile desfășurate s-a conștientizat rolul Bisericii în viața de zi cu zi a tinerilor creștini, pregătindu-i pe aceștia să devină viitorii credincioși ai bisericii noastre strămoșești.