La o zi după celebrarea festivă a Unirii Basarabiei cu România, Miercuri 28 martie 2018, în Aula Magna „Miron Patriarhul” din cadrul sediului Centrului Eparhial din Miercurea Ciuc, a avut loc Conferința „Biserica Ortodoxă Română și rolul ei în Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, având drept subtemă „Implicații ale României în spațiul Basarabiei”.

Cuvântul de deschidere și binecuvântare i-a aparținut Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a arătat importanța comuniunii frățești în spiritul cuvintelor pilduitore ale Sfintei Scripturi.

A urmat cuvântul Domnului Andrei Adrian Jean, Prefectul Județului Harghita, care a realizat o prelegere asupra articolelor de lege și a implicării lumii politice în viața comunităților pentru binele comun al Țării, marcând tot odată și necesitatea implicării active a tuturora pentru omagierea Centenarului Marii Uniri.

Părintele Prof. Vasile Oltean, Directorul Muzeului „Prima Școală Românească” de la Biserica „Sf.Nicolae” din Șcheii Brașovului a realizat o radiografie a istoriei zbuciumate a populației Basarabiei, a popoarelor migratoare care i-au invadat teritoriul de-a lungul timpului, dar și rezistența cu care acest popor a reușit să-și păstreze identitatea secole de-a rândul.

Domnul Prof. Dr. Ioan Lăcătușu a întregit imaginea lucrărilor ședinței prin a arăta rolul transhumanței ciobanilor din teritoriul actualului Județ Covasna, pentru crearea și menținerea legăturilor cu zona Basarabiei. S-a aminti și de localitatea Araci, care constituia pentru perioada interbelică (și nu numai) o pepinieră a intelectualității românești, amintindu-se și de rolul fruntașilor români și prezența acestora la evenimentul central al anului 1918.

Pr. Adin Țifrea, delegatul Arhivelor Naționale din municipiul Miercurea Ciuc a prezentat o lucrare referitoare la elementele de arhivă edite și inedite care se referă la subtema dezbătută.

Pr. Dr. Sebastian Pârvu, Consilier Cultural al Episcopiei Covasnei și Harghitei și Directorul Centrului Eclezial de Cercetare „Mitropolit Nicolae Colan” a tratat despre importanța Ierarhului ardelean Iustinian Teculescu (născut în localitatea Covasna) în realizarea și menținerea legăturilor dintre Biserica Ortodoxă din România și Basarabia, precum și dintre credincioșii acestora.

În încheierea susținerilor, Pr. Drd. Panciu Laurențiu-Gabriel, Secretar Eparhial a vorbit despre cele câteva repere istorice marcante în ceea ce privește legătura cu Țara și Transilvania a Basarabiei, așa cum pot fi cunoscute în Presa religioasă a vremii, în fapt Telegraful român din anii 1938-1940.

La final au existat luări de cuvânt din partea celor aflați de față, iar Preasfințitul Părinte Andrei a mulțumit pentru răspunsul pozitiv al celor prezenți, dăruindu-le arhiereasca Sa binecuvântare.