Astăzi, 2 Aprilie 2017, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie  la Mănăstirea „Maica Domnului Prodromița și Sfântul Ierarh Nectarie” din Comuna Comandău, Județul Covasna înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a spus : „Evanghelia care s-a citit astăzi în cadrul Dumnezeieștii Liturghii ne prezintă a treia prevestire a Sfintelor Patimi ale Domnului Iisus Hristos. Împreună cu Apostolii erau în drum spre Ierusalim, care se află situat pe Muntele lui Iuda iar cei care mergeau la Ierusalim ziceau că „se suie” (III Regi 12;27). Domnul s-a oprit pentru că mergea în grabă și i-a așteptat până când toți apostolii s-au strâns în jurul Lui, a început să le spună ce aveau să i se întâmple. Fără suferință nu este înviere și fără umilință nu este înălțare. Apostolii erau preocupați de ideea unei împărății mesianice, de aceea fii lui Zevedeu i-au cerut să stea unul de-a dreapta și altul de-a stânga în Împărăția Sa. Comportamentul lor arată slăbiciunea și stricăciunea firii omenești pentru că se credeau cei mai îndreptățiți pentru un post care să fie în centrul Ierusalimului. Mântuitorul Iisus i-a compătimit „Nu știți ce cereți!” (Marcu 10;38). Cererea celor doi de a domnii peste ceilalți i-a deranjat pe ceilalți apostoli și s-au mâniat. Hristos Domnul i-a împăcat și i-a umilit spunându-le „Cel care vrea să fie întîi între voi să vă fie vouă slugă”(Marcu 10;44). De aici înțelegem că funcția nu trebuie să fie izvor de putere ci o misiune de slujire din exemplul Mântuitorului Hristos care a venit pe pământ să-i slujească pe oameni și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. Înțelegem să fim în stare de jertfă, de sacrificiu. În Duminica aceasta pomenim pe Sfânta Maria Egipteanca care a fost o femeie de moravuri ușoare din Alexandria dar care prin pocăință și asceză a devenit un model de sfințenie. Pustiul Iordanului i-a fost teritoriul în care 47 de ani și-a pus ordine în viață iar Biserica a ridicat-o la rangul de Cuvioasă. Pentru un păcătos dacă se pocăiește poate primi în egală măsură cu drepții iertarea și cununa slavei Împărăției lui Dumnezeu.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a mulțumit Părintelui Stareț Protosinghelului Andrei, obștii de viețuitori și credincioșilor prezenți pentru dragostea și râvna cu care mărturisesc credința noastră strămoșească.