Sfârșitul anului 2007 a devenit punctul cel mai important din viața parohiei Vârtej, deoarece, atunci a început să ia naștere dorința ce de multă vreme ardea în inimile credincioșilor din această zonă, anume aceea de a ridica aici o biserică unde să poată să vină și să-și plece genunchii, spre a-și înălța sufletele cu rugăciunea.

Datorită vrednicului ei ctitor și a nevoitorilor știuți și neștiuți, zidirea a început să ia repede naștere, deoarece la perioada scurtă de doar un an, anume în 2008 locul oferit de niște vrednici credincioși ai parohiei și-a schimbat destinația, trecând de la cultura ce servea scopurilor lumești la cultivarea duhovnicească ce avea să deservească milelor Stăpânului Hristos.

Gândită și proiectată de ctitorul ei, Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, pe atunci Arhiepiscop al Covasnei și Harghitei, lucrarea a fost și este încă încredințată Preaonoratului Părinte Tohăneanu Florin, Protopop de Întorsura Buzăului, care în cuvântul de mulțumire a menționat: „Simțindu-se de mult lipsa unui așezământ bisericesc realizat spre a deservi nevoile spirituale ale credincioșilor din această zonă a Văii Buzăului Ardelean, prin binecuvântarea Bunului Dumnezeu și  cu purtarea de grijă a Ierarhului locului s-a zidit cu truda credincioșilor acestei parohii, fie ei cu funcții înalte, sau simplii oameni de la țară, această zidire în stil brâncovenesc, gândită și realizată ca reper emblematic al ÎntorsuriiBuzăului.

La clipa de față se poate vedea stadiul lucrărilor, anume, Biserica mare ridicată și finalizată, aflată în fază de pictare în tehnica fresco; clădirea, aflată în imediata vecinătate, care va deservi Sediul nou al Protopopiatului Întorsura Buzăului (sediul vechi se afla într-o clădire din localitate, într-un spațiu oferit de un credincios al parohiei, în chirie) este finalizată complet, urmând a fi întrebuințată nu numai pentru viața administrativ-bisericească, ci și pentru Sediul Protopopesc al Sectorului de activități cu tineretul și cateheza parohială (care va derula mai multe programe și proiecte cu tinerii prin Asociația Sfîntului Ioan Iacob Hozevitul, aflată sub ascultarea Bisericii), iar micuța Biserică-Paraclis închinată Sfântului Ierarh Nectarie care va fi folosită și ca loc de săvârșire a slujbelor pentru cei adormiți întru Domnul, se ridică cu multă dragoste, nădăjduind că va fi cât mai repede finalizată. Deasemenea turnul clopotniță de la intrarea în curtea incintei reprezintă pragul care imprimă fiecărui credincios în suflet chemarea lui Dumnezeu la Sfintele Slujbe ce se desfășoară zilnic în frumoasa noastră biserică.

La realizarea acestui ansamblu bisericesc au stat alături personalități ale administrației locale: dl. Primar Marin Gheorghe (Barcani), dl. Filofi Constantin (la acea vreme Primar la Sita Buzăului), dl. Baciu Gheorghe (la acea vreme Primar la Întorsura Buzăului), dl. Primar Leca Băncilă (Întorsura Buzăului), dl. Primar Stoica Nicolae (Sita Buzăului) și dl. Primar Avram Gheorghe (Valea Mare), proiectul fiind proiectat de dl. Inginer Romică Rotaru din Întorsura Buzăului, la care se adaugă neclintiții noștrii credincioși din toate parohiile de pe Valea Buzăului Ardelean.

Ziua de 5 august 2016 a devenit pentru toți dintre noi emblematică și va reprezenta clipa din cursul anului bisericesc și mai apoi din cursul istoriei, ca o tradiție ce dorim să rămână peste vremi, care ne va aduna în protia slujirii arhierești, sub adumbrirea ocrotitorului ceresc, care a fost socotit principal ctitor: Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul.”

La finalul aceiastui frumos praznic, cuvântul Ierarhului locului, Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a oferit cununa nemuririi și a mântuirii tuturor celor prezenți de față, prin aducerea în actualitate a necesității urmării sfinților lui Dumnezeu spre a putea și noi să devenim prieteni și casnici ai Împărăției Cerești: „priviți chipul plin de lumină al Sfântului Ioan Iacob, și urmați viața sa, că din copilărie a însemnat chipul smereniei și al jertfei lui Hristos în viața sa, …de mic a rămas orfan de părinții trupești, fiind adoptat de Cer, spre a deveni prin ascultarea sa în cele ale monahismului temei credinței și înger în trup, mângâind prin frumoasele sale imne sufletele celor ce pribegesc departe de țara lor, de patria cerească. Sfinte Ioane al nostru purtător de grijă, roagă-te lui Hristos Dumezeu ca să mântuiască sufletele noastre.”

Cu vrerea lui Dumnezeu în cadrul slujbei Sfintei Liturghii a fost hirotonit tânărul Teolog Andrei- Cristian Bâgu, întru treapta diaconiei, la sfârșitul slujbei fiind sfințit și sediul Nou al Protopopiatului Întorsura Buzăului.

 

A consemnat Pr.drd. Panciu Laurențiu-Gabriel

Secretar Eparhial