Urmare adreselor Sectorului Social-Filantropic al Patriarhiei Române (temei nr. 12278/2022) și Secției de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale (temei nr. N1/10327/2022) anunțăm scoaterea la concurs a unui post vacant de preot militar (preot de garnizoană categoria I) în cadrul U.M. 01788 Lunca de Sus, județul Harghita.

Condiții de participare la concurs:

Preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8,50 și de Master în Teologie cu media minim 9,00 și vârsta maxim 45 ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Documente obligatorii pentru constituirea dosarelor:

 1. Binecuvântarea Eparhiei Covasnei și Harghitei (candidații care provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cererea de înscriere la concurs;
 3. Copii acte de studii;
 4. Copie act de identitate;
 5. Fișă personală eliberată de eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fișă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate avizat de protopopiat;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competență operare calculator.

    Perioada de depunere a dosarelor: până în data de 20.01.2023, la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

Examenul de ocupare a postului va fi organizat de Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale în data de 26.01.2023.

BIROUL DE PRESĂ AL

EPISCOPIEI ORTODOXE A COVASNEI ŞI HARGHITEI