Continuând sprijinul acordat, în ultimii ani, de către Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, condus de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, instituțiilorcultural-științifice și de spiritualitate ortodoxă din ArculIntracarpatic, Academia Română „și-a dat mâna” cu Biserica Ortodoxă Română, prin Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei și a înființat un Departament de cercetare la Sfântu Gheorghe care, împreună cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita, va efectua cercetări și va elabora studii interdisciplinare și multidisciplinare pe profil intercultural în spațiul de confluență culturală și geografică al Curburii Carpaților. 

Totodată, noul Departament va asigura interfața Academiei Române și suportul științific pentru Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, Sesiunea națională de comunicări științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație”, Colocviul naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei și editarea anuarului „Acta Carpatica”. În acest an, vor fi sprijinite manifestările de cultură românească și spiritualitate ortodoxă organizate pentru marcarea a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, instituție divino-umană care are un rol important în păstrarea și afirmarea identității naționale românești, în spațiul multietnic și pluriconfesional din zonă. 

Sub coordonarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, noul Departament, împreună cuCentrul European de Studii Covasna-Harghita, își propune să asigure realizarea unor obiective, precum: 

– analiza și monitorizarea presei de limba română și maghiară din zonă, oferind instituțiilor interesate sinteze media;

– cercetarea evoluțiilor demografice pe tipuri de localități, categoriietnice și confesionale etc. și realizarea de proiecții demografice pentru instituțiile interesate;

– realizarea de studii etnosociologice (etnografie, folclor, sociologia comunităților, sociologie și economie rurală etc.);

– elaborarea de studii istorice și de interculturalitate (istorie, antropologie culturală etc.) – studii pe axa temporală a timpului istoric privind coexistența între comunitățile etnice din zonă;

– realizarea de studii de profil pentru administrația publică centrală și locală în spații interculturale, de contact interetnic;

– cercetarea activităților unităților de cult ortodoxe din zonă, în mod deosebit, a parohiilor cu un număr mic de credincioși; 

– analiza situației învățământului și culturii în limba română;

-cercetarea activității comunitare și a conviețuirii interetnice.

Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, prin Chiriarhul ei, Preasfințitul Părinte Andrei și instituțiile de cultură subordonate, împreună cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita, adresează sincere mulțumiri Prezidiului Academiei Române – domnului președinte Acad. Ioan Aurel Pop, Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române –domnului director, prof. univ. dr. Radu Baltasiu, domnului dr. ing. Nicolae Noica – director general al Bibliotecii Academiei Române, domnului prof. univ. dr. Valer Dorneanu – fiu al jud. Harghita, pentru această nouă structură instituțională academică, înființată în județele Covasna și Harghita, singurele județe în care românii sunt numeric minoritari. 

Biroul de presă al CESCH