S-a luat act cu apreciere de participarea șiimplicarea substanțială a Patriarhului Românieiși a altormembri ai delegației Bisericii Ortodoxe Românela lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

         S-a luat act de conținutul documentelor în forma aprobată în cadrul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod din Creta, respectiv,Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană;Diaspora Ortodoxă;Autonomia și modul proclamării acesteia;Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta;Importanța postului și respectarea lui astăzi;Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, la care se adaugăEnciclicașiMesajul Sinodului. Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe nu a formulat dogme noi, canoane noi sau modificări liturgice, ci a mărturisit faptul că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos.

         De asemenea, s-a luat act de faptul că textele pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe. Explicitarea acestora și redactarea altor documente sinodale cu teme diferite nu trebuie realizate, însă, sub presiunea timpului, ci, în cazul în care nu există consens panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate până când se va realiza un consens.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Preluat de pe site-ul: http://basilica.ro/concluziile-sfantului-sinod-cu-privire-la-desfasurarea-si-hotararile-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe-din-creta-16-26-iunie-2016/