Cuvântul a fost luat de Dna. Inspector Mândru care a arătat importanța colaborării între instituții pentru binele copiilor aflați înscriși în unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea cadrele didactice ce astăzi s-au întrunit.

         Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de responsabilizare  profesorilor aflați de față: „Frățiile voastre aveți o misiune foarte grea, care are ecouri ce se răsfrâng în școală, spre familie și-n societate, deoarece sunteți lumină pentru tinerii elevi pe care îi aveți în grijă spre învățare. Duhul lumii acesteia este unul al materialismului și al dobândirii cu cât mai multă repeziciune a lucrurilor considerate de folos, dar frățiile voastre sunteți cei cărora Mântuitorul Hristos le-a adresat chemarea: mergând faceți ucenici, învățând toate neamurile… și adăugăm noi, împreună cu preoții Bisericii botezații în numele Sfintei Treimi. Fiecare dintre noi avem câteva chipuri de dascăli pe care-i ducem în mormânt cu noi. De ce? Pentru că au fost oameni care ne-au format. Fiți formatorii tinerilor pe care îi purtați în grijă spre a deveni icoane vii și cărămidă a temeliei vieții acestora.”

          Dl.Inspector Școlar General Prof. Petru Ioan Gârbea a prezentat un scurt material video care ilustra viața lui Thomas Alva Edison, care a fost exculs din sistemnul de învățământ al timpului său, fiind considerat inadaptat, însă datorită străduinței apropiaților și a mamei a ajuns unul dintre cei mai iluștrii inventatori ai omenirii: „Albert Einstein spunea că dacă nu poți explica ceva unui copil de șase ani, înseamnă că nu ai înțeles nici tu. Pornind de la această premiză putem considera Școala ca fiind motorul care dă mișcarea societății și produce alături de munca individuală și-n echipă noi oameni de cultură pe diferite specializări. Cuvântul care astăzi doresc să vi-l adresez este acela de a fi foarte atenți, de a fi alături de copii, să vă apropiați de aceștia cu iubire și cu dăruire, să nu precupețiți munca și efortul acestora. Nu poți educa decât fiind tu însuți un model, și rolul profesorului nu este acela de a învăța gânduri, ci acela de a învăța cum să gândim.”

         Dl. Inspector Prof. Cristinel Glodeanu, a arătat importanța legăturii indisolubile dintre Școală și Biserică, îndemnând pe cei aflați de față la a fi împreună pentru sufletul copilului, săvârșind toate din dragoste pentru elevi și învățare și nu ca o obigație.

         Pr.Inspector pentru cateheză și tineret Panciu Laurențiu, a subliniat datoria noastră, a fiecăruia de a devenii modele într-o lume care spune că duce lipsă de acestea, trăind într-un individualism colectiv: „Observăm tot mai mult faptul că trăim într-o lume care tinde să devină impersonală, dar trăind totuși în grupuri sociale bine definite. Chiar dacă vom constata că un anumit copil are prieteni, cu creșterea în vârstă apare o rupere din social spre media, și cu toate că grupul de prieteni inițal, acum mai larg sau mai restrâns există, împreună fiind membrii acestuia, trăiesc un sentiment de singurătate, prin faptul că își trăiesc viața în mare parte în sfera media, cu tot ceea ce implică ea. Noi, ca dascăli de religie, sau preoți avem datoria de a oferi oportunități reale, și soluții la depersonalizarea ce vine prin sfera informațională, învățând frumosul, arta și comunicarea personală, aplicând programa școlară tinerilor educabili, astfel încât ceea ce se învață pe băncile școlii să devină faptic realitatea ființială a acestora în viața cotidiană.”

         Au urmat raportări și dialoguri pe baza programelor educaționale realizate individual sau comun, ca urmare a parteneriatului Școală-Biserică, identificându-se punctele forte și cele slabe ale acestora, scopul comun fiind acela al sporirii lucrării comune în vederea zidirii caracterului prezenților și viitorilor membrii activi ai societății noastre.

 

A consemnat Pr.Drd.Panciu Laurențiu-Gabriel

Inspector Eparhial pentru Cateheză și Tineret