Astăzi, în Duminica a 34-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sărămaș județul Covasna.

Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură a spus credincioșilor: „Țara îndepărtată în care a plecat tânărul este spațiul libertății , spațiul dintre dar și rodire. Averea a cheltuit-o irațional și pătimaș. Această libertate trăită în curvie i-a adus moartea spirituală, atunci când păcătuim ieșim din firea normală. Momentul schimbării interioare a tânărului a fost când nici porcii nu îi dădeau roșcovele. Atunci și-a venit în sine, dezgust pentru viața trăită în păcat, pentru că s-a văzut însingurat și păcatul curviei l-a părăsit. S-a sculat, a mers la Tatăl care nu l-a așteptat în casă ci i-a ieșit în întâmpinare și i-a zis: „Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi.”( Luca 15; 19) Această Pildă este cea mai clară descriere a Tainei Sfintei Spovedanii. Tatăl după ce l-a sărutat a zis slugilor sale: „Aduce-ți degrabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui.” (Luca 15; 22) 

Darurile primite simbolizează: haina cea dintâi – primită ca urmare a pocăinței și a regretului pentru viața păcătoasă, este numită botezul lacrimilor pentru că face legătura dintre Taina Botezului și Taina Spovedaniei, inelul de aur – simbol al iertării și reînfierii, încălțămintea nouă – Harul lui Dumnezeu ca omul să poată călca peste spinii ispitelor când călătorește pe calea mântuirii, vițelul îngrășat – Sfânta Împărtășanie primită de cei care se pocăiesc, merindea vieții veșnice.

Fiul cel mare are o atitudine nedreaptă, harnic și cuminte, ascultător și credincios dar nu a înțeles iubirea milostivă a tatălui. Tatăl îi spune : „Toate ale mele sunt ale tale, adică tu ești moștenitorul averii mele.” Evanghelia de astăzi ne arată salvarea omului păcătos care se pocăiește și îndreptarea omului credincios nemilostiv și neiertător.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a dăruit copiilor și credincioșilor iconițe în semn de binecuvântare.