În Duminica Fiului risipitor, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sita Buzăului a îmbrăcat haină de sărbătoare, Biserica fiind resfințită de „Troiță de arhierei”, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei înconjurați de un sobor de preoți și diaconi în prezența unei mari mulțimi de credincioși.

 Act de resfințire

 Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh s-a zidit această biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” în anul 1862 de către drepmăritorii creştini din localitatea Sita Buzăului în timpul păstoririi preotului Nicolae Rusu.

Biserica a fost construită din cărămidă, având inițial ferestre în stil brâncovenesc cu ogive în stil roman, iconostasul fiind donat de biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului.

În timpul primului război mondial biserica a suferit multe avarii, fapt pentru care a necesitat reparații capitale. Astfel, între anii 1935-1937 biserica a fost demolată până sub ferestre și refăcută în stil combinat pentru a fi, sub aspect architectural, cât mai aproapiată de stilul bizantin, după planul realizat de arhitectul Francisc Stelz, lucrările fiind executate de frații Herghetz.

Noul iconostas a fost sculptat din lemn de tei și poleit cu aur de către frații Popa, sculptori din București, iar pictura în tehnica „fresco” a fost realizată în stil bizantin de către pictorii bisericești din București: Dumitru Brăiescu, Gheorghe Brăiescu și soția acestuia, Georgeta.

Slujba de târnosire a fost oficiată de către vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, în ziua de 5 noiembrie 1945, în fruntea unui sobor de 14 preoți, în timpul păstoririi preotului Olimpiu Russu și a domniei Regelui Mihai I al României.

Între anii 1974-1995 păstorul sufletesc al parohiei a fost preotul Dumitru Comșa, în timpul căruia biserica a fost repictată în tehnica „tempera” de către pictorii Vasile Oltean și Suciu Petru, iar binecuvântarea lucrărilor a fost săvârșită în anul 1981 de către Preasfințitul Părinte Lucian Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Între anii 1995-2011, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan, primul Chiriarh (1994-2014) al nou înființatei Episcopii a Covasnei și Harghitei (anul 1994), cu osteneala preotului paroh Tohănean Florin-Cornel (Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe între anii 2002-2006, iar din anul 2006 până în prezent Protopop al Protopopiatului Buzăul Transilvan) și a bunilor credincioși din Sita Buzăului s-au executat lucrări de renovare exterioară a bisericii, refacerea integrală a acoperișului, lucrări de subzidire și consolidare cu beton și armătură de fier la temelie.

Din anul 2011 și până în prezent, paroh este Preotul Tohănean Iulian-Petru, cu a cărui osteneală și cu binecuvântarea Preasfinţitul Părinte Andrei, cel de-al doilea Chiriarh al Episcopiei Covasnei și Harghitei, a fost refăcut gardul împrejmuitor al incintei sfântului locaș, a fost reamenajat interiorul bisericii prin placarea cu marmură a stâlpilor, a fost recondiționată catapeteasma redându-i-se frumusețea originală, a fost împodobit Sfântul Altar cu mobilier nou și au fost reînnoite și placate cu granit Masa Sfântului Jertfelnic și Proscomidiarul, toate aceste lucrări fiind sprijinite din osârdia și osteneala bunilor credincioși ctitori și binefăcători.

Lucrările acestea bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a acordat arhiereasca binecuvântare pentru resfințirea acestei biserici, astăzi, 20 februarie 2022, Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului Risipitor).

Cu acest prilej, slujba de resfințire şi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte LAURENȚIU – Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului împreună cu Preasfinţitul Părinte ANDREI – Episcopul Covasnei şi Harghitei și Preasfințitul Părinte NESTOR – Episcopul Devei și Hunedoarei, în fruntea unui sobor de preacuvioși și preacucernici părinți preoți și diaconi și în prezența numeroşilor credincioşi din această parohie, din zonă şi din alte părţi ale ţării.

Înaltpreasfinţitul Părinte LAURENȚIU a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură privind importanța și semnificațiile duhovnicești ale acestui eveniment eclezial împreună cu arhiereşti binecuvântări.

În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia Sa ANDREI; Protopop al Protopopiatului Buzăul Transilvan – PC Pr. Tohănean Florin-Cornel, preotul paroh fiind Preacucernicul Părinte Tohănean Iulian-Petru.

 „Primească Milostivul Dumnezeu darul tuturor celor care, prin muncă și jertfe de orice fel, după pilda strămoșilor, au restaurat această sfântă biserică împreună cu Altarul ei.

Voi, urmașii, păstrați-vă credința în Dumnezeu! Nu vă uitați strămoșii cu bunele lor datini! Cultivați dragostea de frați și apărați-vă cu viața Altarul, pământul și neamul, lăsându-le și voi urmașilor voștri, mai întărite, mai înflorite și mai înstărite de cum voi înșivă le-ați moștenit! Izbânda ori pieirea voastră stă în credința și în dragostea dintre voi!”

Iar Tu, Atotputernicule Părinte, binecuvântează din Cer acest sfânt locaș al Tău și îl păstrează din neam în neam ca pe un neprețuit odor, amintind zilele grele și timpurile de mărire prin care au străbătut virtutea și voința românilor, sprijinindu-se pe credința în Dumnezeu și dragostea de țară!”

Înaltpreasfințitul Părinte LAURENȚIU, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealulului, după slujba de târnosire a rostit un bogat cuvânt de învățătură despre rânduiala sfințirii Bisericii. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii a rostit cuvânt de învățătură la Pericopa Evanghelică a Fiului risipitor. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Muntean Adrian Gheorghiță a fost hirotonit preot.

La propunerea Preasfințitului Părinte Andrei, Înaltpreasfinția Sa a acordat înalta distincție „Crucea Șaguniană pentru clerici” Preacucernicului Preot TOHĂNEAN FLORIN-CORNEL,Protopopul Protopopiatului Ortodox Buzăul Transilvan și Preacucernicului Preot BERCU IOAN, Protopopul Protopopiatului Ortodox Sfântu Gheorghe.

Preasfinția Sa a acordat acte de recunoștință Preacucernicului Preot TOHĂNEAN FLORIN-CORNEL,Protopopul Protopopiatului Ortodox Buzăul Transilvan,în semn de apreciere pentru rodnica activitate în cei 32 de ani de slujire clericală, din care 20 de ani de slujire în distinsa calitate de protopop și Preacucernicului Preot BERCU IOAN,Protopopul Protopopiatului Ortodox Sfântu Gheorghe, în semn de apreciere pentru rodnica activitate în cei 45 de ani de slujire clericală, din care 16 de ani de slujire în distinsa calitate de protopop pusă în slujba Sfintei noastre Biserici și a neamului românesc din această parte de țară.

Domnului STOICA NICOLAE, Primarul Comunei Sita Buzăului, Județul Covasna și Domnului FILOFI CONSTANTIN, fost Primar al Comunei Sita Buzăului, Județul Covasna, le-au fost acordate distincția „Crucea Eparhială pentru mireni”. A fost acordat și Ordinul Eparhial „Mărturisitorii credinței străbune” pentru mireni celor care au sprijinit lucrările de înfrumusețare la biserica cu hramul „„Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Sita Buzăului Protopopiatul Buzăul Transilvan, județul Covasna.

Răspunsurile la strană au fost date de corul psaltic Kirios din Brașov.

 

© Episcopia Covasnei și Harghitei