În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a rasoforit două dintre viețuitoarele sfintei mănăstiri, primind numele de Gorgonia și Xenia.

Preasfinția sa a vorbit credincioșilor despre Pericopa Evanghelică de astăzi: „Această Pericopă Evanghelică este Evanghelia faptelor bune, izvorâtă din iubire față de aproapele în care în chip tainic se află prezent Hristos, când semenii noștri au nevoie de dragoste frățească. În același timp este și Evanghelia evaluării noastre ca persoane și ca popoare. În această parabolă vedem cum Dumnezeu judecă faptele făcute în istorie de către oameni. Singurul care vorbește despre judecata de apoi este Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ceilalți evangheliști nu vorbesc despre acest moment. Cât privește timpul când se va face judecata, Sfântul Evanghelist Matei zice: „Iar de ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24, 36). La a doua venire a Mântuitorului Hristos așa cum ne arată icoana de pe iconostas, El va veni cu slavă și putere multă. El nu va mai depinde de nimeni, ci toți și toate vor depinde de El. Domnul Iisus va ține în mână Evanghelia iubirii, după care va judeca lumea, întrebându-ne cât am iubit pe semenii noștri, câtă milostenie, câtă iubire smerită și cât ajutor am dat celor ce aveau nevoie de ajutorul nostru. Motivul judecății va fi ca să încununeze strădaniile celor buni și să răsplătească cu dreptate faptele tuturor. Și cele mai mici fapte vor fi luate în seamă, nu vom putea ascunde nimic pentru că le vom vedea pe toate deodată. Taina și viața bisericii se desfășoară între cele două veniri ale Mântuitorului. Prima Sa venire a fost smerită și discretă, care ne respectă libertatea noastră, iar a doua Sa venire va veni în slavă și cu putere multă care ne judecă libertatea noastră. De aceea, această Duminică este numită a Înfricoșătoarei Judecăți. Evanghelia de astăzi ne arată că Judecătorul nemitarnic nu judecă doar persoane, El judecă toate popoarele care se vor înfățișa înaintea Lui. Judecata întregii omeniri se va face în Valea Cedronului sau a lui Iosafat, situată la răsărit de Ierusalim. Prorocul Ioil în capitolul 4 versetul 2 face referire la Valea lui Iosafat, care trebuie înțeleasă ca fiind lumea întreagă, mai ales că la judecata de obște toți vom lua îmbrăcămintea trupului în care am viețuit și vom participa la judecată. Există o judecată a persoanei, particulară sau individuală după moartea fiecăruia, dar există o judecată universală, pentru a se vedea consecințele faptelor obștești de-a lungul istoriei. Această judecată universală este completă și definitivă. Judecătorul drept împarte omenirea în două categorii, milostivi și nemilostivi, iubitori de semeni și neiubitori. Prima categorie este cea a binecuvântaților, a celor care au iubit pe aproapele lor și au întâlnit tainic pe Hristos în aceștia, iar cea de a doua categorie este cea a blestemaților, care nu au iubit și nu au fost apropiați față de semeni. Blestemul sau binecuvântarea depinde de felul cum ne-am comportat  în viață față de aproapele nostru. Concluzia Pericopei Evanghelice de astăzi este, bogat cu adevărat nu poate fi decât omul care are în el prezent pe Hristos și iubirea Lui în inima sa, iar sărac cu adevărat este cel care nu are iubire lui Hristos în inima sa.”

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Andreica Emil Nicu Flavius a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Floroaia Mare 1, protopopiatul Buzăul Transilvan, județul Covasna. Răspunsurile la strană au fost date de către viețuitoarele sfintei mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului.

 

© Episcopia Covasnei și Harghitei /  Arhid. Alexandru Moroianu