La Capela „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian și Sfântul Ierarh Nectarie” din incinta Spitalului de Cardiologie „Benedek Geza” din Covasna, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit astăzi, 10 Noiembrie, Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările efectuate la acest Sfânt lăcaș.

După otpust a urmat predica Preasfințitului Părinte Andrei în care a spus credincioșilor: „Samarineanul milostiv din Evanghelia după Luca (10, 35- 37) este eroul uneia dintre cele mai frumoase parabole rostite de Mântuitorul Iisus Hristos în fața ucenicilor și a mulțimilor. Această pildă a fost prilejuită de întrebările unui învățător de lege care era cărturar și jurist din tagma fariseilor, referitoare la viața cea veșnică. Poruncile lui Moise scrise în lege: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Luca 10; 27) Iudeii iubeau pe cei de un neam cu ei și de o religie, de aceea întreabă: „Cine este aproapele meu?” Porunca iubirii lui Dumnezeu evreii o rostesc de doua ori pe zi ca pe o rugăciune, iar Mântuitorul îi răspunde întrebării printr-o parabolă, parabola cu samarineanul milostiv. Ierusalimul se afla la o distanță de 30 de km de Ierihon. Această distanță până în ziua de astăzi este numită calea sângeluipentru că se întâmplau diverse infracțiuni. Omul căzut între tâlhari a fost dezbrăcat, rănit și căzut în stare de comă. Preotul și levitul au trecut pe lângă ei indiferenți pentru că legea interzicea ca slujitorii de la templu să se atingă de muribunzi. (Levitic 21; 2) Samarineanul mergând pe cale a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă de el, primul ajutor pe care i l-a dat a fost untdelemnul cu vin amestecat care era dezinfectant. La pus pe dobitocul său și l-a dus la o casa de oaspeți și l-a dat în grija hangiului căruia i-a dat doi dinari și ce va mai cheltui la întoarcere îi va da înapoi. Întrebare retorică: „Care ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel ce a făcut milă cu el! Și Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea.” (Luca 36; 37) Samarineanul chiar dacă avea o religie sincretistă a făcut milă. A ți se face milă este un sentiment, iar a face milă transformi sentimentul în faptă. Aproape este cel de lângă mine, cel de lângă inima mea, cel căruia doresc să îi fac bine. Paradoxul omului contemporan, înstrăinarea unul față de altul, chiar dacă avem atâtea mijloace de comunicare oamenii nu comunică, se cunosc mai puțin între ei.”

Preotul slujitor, Pintrijel Cristian Anthonio a fost hirotesit  de către Preasfinția Sa întru Iconom, iar ctitorilor și binefăcătorilor le-au fost acordate acte de cinstire în semn de adâncă mulțumire pentru binefacerile făcute locașului de cult.