Astăzi, 15 decembrie 2019, comunitatea ortodoxă din parohia Gheorgheni II, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Cuv. Parascheva de la Iași”, din localitatea omonimă, a îmbrăcat haine de sărbătoare, deoarece ca urmare a amplelor lucrări de reparație și înfrumusețare aduse bisericii lor parohiale, a urmat și târnosirea acesteia.

Într-un număr mare, poporul binecredincios din urbe și împrejurimi s-a adunat spre a fi părtaș evenimentului central din sfârșitul acestui an omagial, închinat clerului și poporului râvnitor spre tot lucrul cel bineplăcut lui Duimnezeu.

Soborul sporit al slujitorilor Sfintelor Altare, sub protia Chiriarhului Eparhiei, Preasfințitul Părinte Andrei, s-a rugat lui Dumnezeu pentru revărsarea milostivei Sale purtări de grijă asupra celor care au fost de față, precum și celor care își vor pleca cu evlavie genunchii în rugăciune, în această înnoită și sfântă biserică.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a aminit despre istoria acestei frumoase comunități euharistice, care a gravitat mereu în jurul bisericii și a sfințiților săi slujitori, îndemnându-I pe cei prezenți la aceeași credință mărturisitoare: „Asemenea primilor creștini, care săvârșeau Sfintele Liturghii pe mormintele martirilor, și noi, astăzi săvârșim cu smerenie și dreaptă cucernicie, Sfintele noastre slujbe pe Sfântul Altar, care poartă într-nsul Sfinte Moaște ale martirilor lui Hristos… Datori suntem asemenea Sfântului Evanghelist și Apostol Ioan să ne plecăm capetele în rugăciune și după cum acesta a auzit glasulinimii Stăpânului Cerului și al pământului, și noi să însoțim fiecare suflare a noastră cu rugăciunea cea curățitoare”.

Amintind și de textul pericopei evanghelice, Preasfinția Sa a învățat pe cei aflați de față, de faptul că fiecare tipologie umană simbolizează în fapt și sentimentele care o definesc: „Dacă vom privi cu luare-aminte la cei chemați la cină și care refuză, vom constata că ei se defineau prin patimile lor: iubirea de avuții și plăcerile trupului, care în final ajung să despartă omul de Dumnezeu și de veșnica Sa împărăție ”.

La finalul slujbei Ierarhul a binecuvântat poporul, a acordat diplome de vrednicie celor ce s-au implicat în mod deosebit și a mulțumit autorităților și organismelor centrale și locale care au făcut posibil acest moment duhovnicesc din Parohia Gheorgheni II.

Răspunsurile la strană au fost oferite de o delegație formată din monahiile Mănăstiri Lipnița, jud.Constanța, sub conducerea maicii starețe, Stavrofora Onufria Matei.

Extras din Hrisovul de Resfințire:

Ziditu-s-a această biserică cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” în anul 1900, pe locul unei vechi biserici din lemn distruse de un incendiu în anul 1895 care avea hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.  În anul 1920 i s-a adăugat turnul-clopotniţă de la intrare, iar în ziua de 26 mai 1929 a avut loc sfințirea locașului de cult.

Între anii 1948-2016 s-au executat lucrări de pictură în tehnica „acuarella” şi lucrări de întreţinere, de către preoţii parohi şi slujitori Viorel Bujoreanu, Traian Pânzaru şi Paul Dumitru, împreună cu comunitatea euharistică din Parohia Gheorghieni II.

În perioada 2016-2019, cu osteneala preotului paroh Elisei Florin Vatamanu și cu sprijinul drepmăritorilor creștini ctitori şi binefăcători din această parohie, biserica a intrat într-un amplu proces de renovare şi restaurare, cu schimbarea tîmplăriei, înlocuierea acoperişului vechi cu unul nou din tablă de cupru, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii exterioare, adăugarea unui pridvor la intrare şi refacerea integrală a Mesei Sfântului Altar.

Aceste lucrări bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a resfințit această biserică, astăzi, 15 decembrie 2019, Duminica a XXVIII-a după Rusalii, în fruntea preacucernicilor preoţi și diaconi adunaţi în sobor sporit și în prezența credincioşilor din Municipiul Gheorghieni și de pe raza județului Harghita.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a dăruit acestei biserici și al doilea hram închinat Sfintei Cuvioase Parascheva.