Astăzi, 2 Februarie 2018, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Zencani, protopopiatul Călimani județul Harghita.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a spus: „Sărbătoarea de astăzi pomenește amintirea uciderii întâilor născuți în Egipt, cei întâi născuți de parte bărbătească erau duși la Templu și răscumpărați cu cinci sicli, monede de argint, iar cei săraci o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, conform cărții Levitic cap 12 versetul 8. La 40 de zile de la naștere Mântuitorul Iisus Hristos a fost dus în Templu de către Fecioara Maria și Dreptul Iosif. Dumnezeu față în față cu Dumnezeu. A fost dus în Templu pentru că S-a născut într-un staul în peștera din Betleemul Iudeii, iar Pruncul avea nevoie de un astfel de cadru, Templul, ca să fie cunoscut de oameni. A fost întâmpinat de un om : „care era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era deasupra lui” (Luca 2;25). Acest bătrân Simeon avea 380 de ani și nu mai murea. De ce? Pentru că era dator să-și facă păcatul. În timpul lui Ptolomeu Filadelful al egiptului a tradus din cartea Septuaginta și când a ajuns la Profetul Isaia cap 7 versetul 14 nu a putut să înțeleagă cum Fecioara va lua în pântece și va naște un prunc. A înlocuit cuvântul fecioară cu tânără, ca drept pedeapsă Dumnezeu i-a spus că nu va muri până nu va vedea pruncul. Când a luat pe Pruncul Iisus în brațe a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: „Acum slobozește pe robul Tău Stăpâne după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și Slavă poporului Tău Israel.” (Luca 2;29-32) Este prima mărturie făcută de un om pământean asupra firii dumnezeiești a pruncului Mântuitor. Stând în brațele tânărului Simeon, Iisus S-a întâlnit cu omenirea pentru care se Întrupa-Se.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a binecuvântat preotul paroh Ioan Friciu, noul epitrop și noul consiliu parohial ales în următorul mandat și i-a îndemnat să lucreze în ogorul Domnului cu frică și să împrospăteze patrimoniul bisericesc.

La ceasul Vecerniei, Preasfinția Sa poposind în parohia Sărmaș, protopopiatul Călimani a binecuvântat lucrările care s-au efectuat la casa parohială construită în 1928. Preasfinția Sa a felicitat preotul paroh, Aurel Timotei Truța, noul epitrop și noul consiliu parohial pentru frumoasele lucrări efectuate cu multă trudă și jertfelnicie.