Marţi, 7 iulie 2020, când Biserica o prăznuieşte pe Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi, Catedrala Episcopală din Huşi a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sfânta Chiriachi este ocrotitoarea Episcopiei Huşilor încă din anul 1787, când Episcopul de atunci al Huşilor, Iacov Stamati, a adus, din Sfântul Munte Athos, moaştele Sfintei.

Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, şi cu Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

Soborul preoţilor a fost alcătuit din părinţii consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, din părinţii protopopi, precum şi din numeroşi preoţi de pe tot cuprinsul Eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huşi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre modul în care trebuie să ne trăim credinţa:

„Pe Sfânta Chiriachi o putem numi «apostol», trimis de Hristos într-o perioada anume al istoriei, pentru a transfigura timpul. Ne-a învăţat cum putem dobândi Împărăţia lui Dumnezeu.

La pomenirea unui martir învăţăm să devenim martori, mărturisitori ai credinţei în Hristos.

Credinţa este prioritară în înţelegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se descoperă din aproape în aproape.

Credinţa omului secolului XXI este una rentabilă: Dacă este rentabil, atunci Dumnezeu există.

Dumnezeu nu face minuni la comandă.

Cu Dumnezeu ne întâlnim, mai întâi, în rugăciune. Ea este actul care ne apropie de celălalt. Eliberează mintea.

Ne întâlnim cu Dumnezeu în citirea Scripturii. Evanghelia este nouă şi înnoitoare, până la sfârşitul veacurilor.

Îl descoperim pe Dumnezeu în tot ceea ce ne înconjoară. În toate găsim prezenţa lui Dumnezeu.

Să vedem chipul lui Dumnezeu În fiecare om. Dacă nu descoperim în cel de lângă noi înseamnă că în sufletul nostru este o noapte perpetuă. Să alungăm această noapte prin lumina cuvântului lui Dumnezeu.

Noi, de la Botez, avem lumina lui Hristos în suflet. Dacă o scoatem, nu mai vedem praful şi fărădelegea, ceea ce este găunos şi rău în suflet.

Prin Împărtăşanie, vine lumina lui Hristos în sufletul nostru. Începem apoi, uşor, cu lacrimile pocăinţei, să facem luminată icoana sufletului”.

În timpul împărtăşirii preoţilor, Părintele Episcop Andrei rostit un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire familie, ca fiind locul în care se învaţă credinţa:

„Trăim într-o lume tare dezordonată, despre care am impresia că se îndreaptă spre păgânism.

Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi casnicii Lui.

Când se nasc sfinţii şi cine îi aşează în prietenie cu Dumnezeu?

Răspunsul îl găsim în viaţa Sfintei Chiriachi. S-a născut în jurul anilor 282-287, din părinţi credincioşi, Dorotei si Evsevia.

A fost crescută în frică de Dumnezeu şi în credinţă multă.

Mamele sfinte nasc copii sfinţi.

Astăzi, familia creştină este lovită şi încurajată să nu mai nască copii.

Părinţii Sfintei Chiriachi, trăind în împărăţia păgânilor, au fost siliţi să aducă jertfe idolilor. Împăraţii îşi făcuseră statui şi fiecare om trebuia să ducă jertfă de tămâie. Părinţii Sfintei nu au vrut să aducă o astfel de jertfă şi au fost omorâţi. Atunci a fost prinsă şi Sfânta Chiriachi pentru că îşi cultiva virtuţile cele bune.

Nu a vrut să trăiască umilită, ci a vrut să fie Mireasa lui Hristos.

A răbdat bătăi, chinuri. Ea a crezut, cu toată fiinţa ei, în învăţătura Mântuitorului, pentru că  a câştigat-o din poala mamei ei.

Creştinismul se învaţă încă din braţele mamei.

Sfânta Chiriachi ne învaţă să păstrăm curată credinţa în care ne-am născut”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim pentru implicarea sa în alcătuirea slujbei extinse a Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi:

„Îi datorez recunoştinţă pentru că, în momentul în care ne-am propus să avem o variantă extinsă a slujbei Sfintei Chiriachi, şi am tradus-o din limba greacă, fineţea şi rafinamentul textului liturgic a fost dat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim.

Înaltpreasfinţia Sa dă textelor liturgice supleţe şi savoare, pentru a putea fi mai uşor înţelese. Îi datorăm această slujbă. La hramul din acest an a fost prima dată când s-a cântat slujba integrală, extinsă, a Sfintei Chiriachi”.

Ierarhul Huşilor a îndemnat pe cei prezenţi să înveţe statornicia în credinţă, din pilda vieţii Sfintei Chiriachi:

Din viaţa Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi învăţăm să fim statornici în credinţă, mai ales în aceste vremuri de ostilitate şi de opoziţie faţă de tradiţie, faţă de învăţătura Bisericii.

Sfânta Chiriachi, avându-l pe Hristos în inima sa, a rămas neclintită în credinţă. Nimic nu a putut să i-L smulgă din suflet şi să o facă să capituleze, să o ţină departe de Cel pe care Îl iubea foarte mult, de Hristos.

Dacă Hristos va deveni realitatea interioară a inimilor noastre, vom putea, asemeni Sfintei Chiriachi, să rămânem statornici în credinţă.

Statornicia în credinţă este direct proporţională cu dragostea noastră faţă de Hristos.

Îi mulţumim Sfintei Chiriachi pentru lucrurile minunate, nevăzute, simţite de noi, pe care le săvârşeşte, cu discreţie, în viaţa noastră”.

De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei pentru că menţine vie flacăra credinţei şi a românismului într-o zonă în care românii sunt minoritari şi pentru că a răspuns invitaţiei de a sluji la hramul Episcopiei Huşilor.

A mulţumit, totodată, domnului Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, pentru prezenţă şi pentru sprijinul acordat proiectelor culturale şi social-filantropice derulate de Episcopia Huşilor.

În semn de preţuire, Preasfinţia Sa a oferit Diploma de vrednicie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi Crucea Episcopiei pentru mireni, domnului Gheorghe Grădinaru, pentru tot sprijinul pe care îl oferă constant şi pentru implicarea în proiectele sociale ale Episcopiei Huşilor.

Ziua de 7 iulie are o semnificaţie aparte şi pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, fiind ziua sa de naştere. De aceea, în semn de preţuire faţă de Preasfinţia Sa, ierarhii prezenţi, alături de preoţi şi credincioşi, i-au transmis urările şi felicitările lor.

Colaboratorii Preasfinției Sale de la Centrul Eparhial, părinții protopopi și părinții stareți de la mănăstirile din Eparhie, i-au oferit Ierarhului Hușilor flori, ca simbol al recunoştinţei purtate şi al preţuirii pentru disponibilitatea permanent manifestată şi pentru capacitatea de a odihni sufleteşte, ca un adevărat părinte duhovnicesc, pe fiecare, cu prilejul oricărei interacţiuni.

Preasfinţia Sa a mulţumit tuturor pentru gestul lor, subliniind dorinţa sa ca sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi să fie în centrul atenţiei.

Site: Episcopia Hușilor