În ajunul hramului, la orele serii, Preasfințitul Părinte Andrei, Ierarhul locului, a slujit slujba Vecernie unită cu Litia. După săvârșirea slujbei de seară, a urmat slujba „Prohodului Maicii Domnului” care este o slujbă de cinstire a adormirii și mutării la viața veșnică a Maicii Domnului, care se cântă în ajunul sărbătorii „Adormirii Maicii Domnului”. La aceasta au slujit Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Russe – Bulgaria, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Galaction a rostit un cuvânt de învățătură credincioșilor și pelerinilor prezenți la această frumoasă slujbă: „Să o rugăm pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos să vegheze asupra noastră ca o Maică iubitoare de fii, să ne dăruiască credință tare, râvnă în împlinirea faptelor credinței spre Slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu și a tuturor Sfinților să dobândim mântuirea noastră sufletească și să ne bucurăm împreună în Împărăția cea Cerească.”

Preoții și credincioșii, în frunte cu soborul de arhierei, au înconjurat Biserica Mănăstirii cu icoana „Adormirii Maicii Domnului”, ținând în mâini făclii aprinse.

Astăzi, 15 August 2023, când Biserica ortodoxă prăznuiește „Adormirea Maicii Domnului”, Mănăstirea Izvoru Mureșului și-a serbat hramul de vară. Au slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie un sobor de cinci arhierei, Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Russe – Bulgaria, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului și Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi în prezența multor credincioși din împrejurimi și din țară.

La chinonic, Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Russe – Bulgaria a rostit un bogat cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți:

Suntem bucuroși să fim iarăși împreună, trăind în unitate și în rugăciune comună bucuria uneia dintre cele mai sfinte sărbători ale Bisericii – minunata Adormire a Preasfintei și Pururea Fecioare și Maica lui Dumnezeu, Maica noastră cerească, Preacurata și iubitoarea Mamă a întregului neam creștinesc și a omenirii întregi. Să lăudăm și să slăvim înălțarea ei la cer și, dimpreună cu Apostolii adunați din toate colțurile pământului, să dăm cinstirea cuvenită celei care, prin curăția și prin evlavia ei, s-a învrednicit să fie mijlocitoarea în arătarea tainei celei mari a dreptei credințe (cf. 1 Tim. 3, 16). Și, împreună cu aceasta – prin participarea ei la această taină preamărită a divino-umanității – să unească cele pământești cu cele cerești, așa cum mărturisim solemn în cântările sfintelor slujbe închinate ei și vieții ei curate și cu totul sfinte, încununată, cu dreptate, cu slăvita ei Adormire, care este slava și bucuria veșnică a întregii Sfinte Biserici a lui Hristos.

În același timp, însă, înlăuntrul nostru, fiecare dintre noi vede și simte astăzi că timpul pe care îl trăim este un timp care pare din ce în ce mai lipsit de bucurie, un timp al necazurilor, al încercărilorși ispitelor grele. În decurs de doar câțiva ani, lumea pe care o cunoșteam și cu care eram obișnuiți s-a schimbat dincolo de orice recunoaștere, în urma unei pandemii și a unui război fratricid, care continuă și astăzi și care, pe lângă victimele sale imediate, a avut efecte deosebit de devastatoare asupra noastră, a ortodocșilor, acutizând conflicte și diviziuni vechi.

Noua realitate în care trăim este și o nouă provocare pentru conștiința noastră de creștini, care ne solicită tot mai stăruitor să cercăm duhurile (cf. 1 Ioan 4,1), să deosebim binele de rău (cf. Evrei 5,14) și să deslușim cele ce se întâmplă în lumina adevărurilor veșnice ale credinței noastre creștine, fără să închidem ochii la aceste zile de durere și de încercare la care suntem martori triști și înfricoșați. Pentru că timpul acesta nou este unul de mare încercare a fundamentelor civilizației creștine moderne și a credincioșiei noastre față de Dumnezeu și față de Noul Său Legământ cu omenirea – o încercare pentru fiecare dintre noi personal și pentru noi toți împreună, ca Trup al lui Hristos.

Sărbătoarea de astăzi, a Adormirii Maicii Domnului, este un prilej deosebit de potrivit pentru a reflecta la toate acestea. Mai presus de toate, ea ne amintește de menirea omului și de destinul său final, după buna pronie creatoare a lui Dumnezeu. De faptul că omul nu a fost creat pentru moarte, ci pentru viață în plinătatea comuniunii cu Dumnezeu. Tot ceea ce vedem clar mărturisit în întreaga viață pământească, și mai ales în sfârșitul pământesc al Maicii Domnului, este, în realitate, împlinirea deplină a planului proniator al lui Dumnezeu pentru lume și pentru om. Și de vreme ce așa stau lucrurile, de vreme ce omul este chemat de Ziditorul său la viață și la viață din belșug (cf. Ioan 10:10), atunci orice atingere adusă vieții umane, orice atac la imaginea lui Dumnezeu în care am fost creați, este o călcare a legii lui Dumnezeu și a voii Lui sfinte.

Iată de ce astăzi, confruntați cu fața hidoasă și sinistră a războiului, în fața atâtor victime nevinovate ale agresiunii omului împotriva omului și a tot felul de alte manifestări de nelegiuire în lumea noastră, martori la atâta suferință și durere, conștiința noastră de creștini trebuie să fie mai trează ca oricând. Mai mult ca oricând, trebuie să ne amintim și să mărturisim prin faptele noastre că „… așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). Precum și să trăim după acea unică și cea mai înaltă poruncă lăsată nouă de Mântuitorul Hristos, care este centrul și miezul întregului Său mesaj către cei ce-i poartă numele: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 13, 34).

Întotdeauna, alături de noi în orice încercare și efort al nostru de a înfăptui credința noastră ortodoxă mântuitoare, se află Sfânta Fecioară Maria, Apărătoare Doamnă și veșnică mijlocitoare cerească pentru întregul neam omenesc. Ca mamă – la fel ca orice mamă – ea a trăit și a simțit, în adâncul inimii sale, toate necazurile, durerile și neliniștile – mai ales că a fost martoră la izgonirea și batjocura, la osânda și la patimile de pe cruce ale Fiului ei dumnezeiesc, crescut sub grija ei maternă, pentru a suferi până la moarte pentru mântuirea noastră. Iată de ce acum, ca împărăteasă cerească și mamă a neamului omenesc, ea înțelege cel mai bine orice suferință și durere omenească și, ca o grabnică ajutătoare, este întotdeauna gata să ajute pe oricine caută sfânta ei mijlocire cerească.

Să-i cerem astăzi – în ziua slăvirii ei – cu o inimă și o gură să o rugăm să întindă Acoperământul ei mântuitor peste toți cei aflați în suferință, să înmoaie orice inimă împietrită și să mijlocească de la Fiul ei și Dumnezeul nostru pacea pe pământ și bunăvoința între oameni.

Prin rugăciunile și mijlocirea părintească a Maicii Domnului care se înalță astăzi la Ceruri, Domnul Dumnezeu să dăruiască pacea Sa și harul Său dumnezeiesc nesecat tuturor viețuitorilor și oaspeților acestui sfânt locaș binecuvântat, întregii Biserici Ortodoxe Române frățești, precum și tuturor celor care caută și urmează voia Sa sfântă și merg pe calea pe care El a arătat-o, spre mântuire și viață veșnică!”

Praznic fericit și binecuvântat!

 

În cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru diacon teologul Ioan Oltu.

După Otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a oferit în semn de mulțumire și binecuvântare, o cruce pectorală, Preacuvioasei Maici, Stavroforei Miriam, Stareța Mănăstirii Izvoru Mureșului.

Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Andrei, a mulțumit ierarhilor prezenți, clerului slujitor, obștii de maici a Mănăstirii Izvoru Mureșului, oficialităților centrale, județene și locale și credincioșilor prezenți veniți la hramul mănăstirii. Preasfinția Sa a subliniat importanța zilei de astăzi rostind un frumos cuvânt despre sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”:

„Maica Domnului este icoana vie a Bisericii care trece pe oameni de la viața pământească, trecătoare la viața cerească netrecătoare. Această sărbătoare ne arată taina vieții noastre pe pământ ca pregătire pentru trecerea la viață veșnică. Adormirea Maicii Domnului este și mutare la ceruri care nu este nici înviere, nici înălțare. Mutarea ei la ceruri este o mare taină, ea a trecut prin moarte, nu s-a arătat pe pământ cu trupul înviat ca să fie văzută de oameni, așa cum s-a arătat Hristos Domnul. Nu s-a înălțat la ceruri, ca să se numească înălțare, pentru că nu s-a înălțat la ceruri cu propriile puteri, ci se numește mutare: „Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții” – Troparul Praznicului.

La nouă zile după Schimbarea la Față, sărbătorim Adormirea Maicii Domnului pentru că ea este mai presus decât cetele îngerești. Spre sfârșitul lunii, în 29 august, sărbătorim pe dascălul pocăinței, pe Sfântul Ioan Botezătorul, rugător pentru păcatele noaste care împreună cu Maica Domnului se roagă pentru noi în ceasul morții și în ziua judecății la sfârșitul veacurilor. Adormirea Maicii Domnului ne aduce aminte de sfârșitul nostru pământesc.

Rugăciunea îndreptată către Maica Domnului ajută pe fiecare credincios în parte, deoarece este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime. Maica Domnului este chemată în toate rugăciunile Bisericii. Ea este cinstită în cultul nostru ortodox pentru că Unul din Sfânta Treime, Hristos Domnul, S-a zămislit și S-a născut din ea.

Este Mama lui Dumnezeu Fiul și mama noastră a tuturor.

În această zi de sărbătoare deosebită a Maicii Domnului, care a devenit în România, la cererea Bisericii noastre strămoșești și cu aprobarea autorităților de stat, sărbătoare legală, aducem mulțumiri și laudă Maicii Preacurate pentru tot ajutorul pe care l-a dăruit poporului român de la nașterea lui în istorie ca popor român creștinat printr-un botez lent și profund, ca să poată birui ispitele, valurile popoarelor migratoare, necazurile și suferințele istoriei. Maica Domnului iubește țara noastră pentru că este plină de Biserici și Mănăstiri, România, Grădina Maicii Domnului.

Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor, ea este mamă care a născut și a crescut pe Pruncul Iisus și cunoaște nevoile tuturor familiilor. A cunoscut durerea cea mare când a văzut ca mamă cum este răstignit pe cruce Fiul ei. Ea este o mamă a suferințelor și a durerilor. De aceea ea înțelege și simte orice suferință și orice durere din familie, orice suferință a părinților care cresc copii și îi îngrijesc, precum simte bucuriile celor care primesc ajutorul lui Dumnezeu.

Maica Domnului este ocrotitoarea fecioarelor, a tuturor tinerilor, este ocrotitoarea Sfintelor Mănăstiri, a călugărilor și a călugărițelor. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor conjugale, dar și a familiilor monahale, care au fii și fiice duhovnicești. Ea este și ocrotitoarea slujitorilor Bisericii. Este ocrotitoarea ierarhilor, a preoților și a diaconilor pentru că Fiul ei Dumnezeiesc este Arhiereul cel veșnic. Ea este și ocrotitoarea văduvelor, orfanilor și a săracilor. Așa cum o numește Biserica, este „bucuria tuturor celor necăjiți”. Să citim acatistele și paraclisele Preasfintei Fecioara Maria, deoarece sunt de un real folos duhovnicesc.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim ajutorul Maicii Domnului atunci când o chemăm în rugăciune, când îi adresăm cântare de laudă, când citim acatistele și paraclisele ei. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască credință puternică, să putem urma pilda Maicii Domnului, ascultare și smerenie în bucuria de a sluji lui Dumnezeu.

Să apere Maica Domnului „Țara și poporul, Turma și păstorul”. Amin.”

După cuvântul de mulțumire al Preasfințitului Părinte Andrei, Preacuvioasa Maica Stareță, Stavrofora Miriam, a oferit în dar fiecărui ierarh o icoană cu „Adormirea Maicii Domnului”, pictată în atelierul Mănăstirii Izvoru Mureșului.

Răspunsurile la strană au fost date de către obștea monahală a mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului.

Prohodul Maicii Domnului

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu