În Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei și Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei înconjurați de un sobor sporit de preoți și diaconi au săvârșit Slujba Vecernie, Litia și Prohodul Adormirii Maicii Domnului în Altarul de vară al Mănăstirii de la Izvoru Mureșului în prezența unei mari mulțimi de credincioși.            După slujba Prohodului, Preasfințitul Părinte Gurie a îndemnat poporul iubitor de Dumnezeu să pună în practică virtuțile Maicii Domnului și să se apropie cât mai des de Sfânta Împărtășanie.

În ziua Praznicului cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvântul de învățătură clerului numeros, înaltelor autorități locale și centrale, și bunilor credincioșilor prezenți în număr mare, amintindu-le acestora despre Maica Luminii, Maica preacurată, Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria: „Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată ca soarele, și luna era sub picioarele ei, și pe cap purta cunună din douăspăzece stele (Apoc.12,1). Prezenți fiind astăzi la sărbătoarea Maicii Domnului, ocrotitoarea cerească a Mănăstirii de la Izvoarele Mureșului, numită pe bună dreptate A tuturor Românilor, aflăm din lucrările Sfinților Părinți ai Bisericii că aceasta își are originea în sfințirea unei biserici de la Ierusalim din sec.IV.

Dacă ne punem întrebare de ce avem știri despre aceasta doar din secolul IV, și nu și mai devreme, acest fapt se datorează faptului că până în acel moment, Sfinții Părinți de la două sinoade ecumenice, trei și patru, au lucrat sub adumbrirea dumnezeiască spre a definitiva chipul minunat al propovăduirii nașterii feciorelnice, precum și a învățăturii despre Maica Domnului.

Sfinții Grigorie Palama, Nicolae Cabasila și Sfântul Teofan al Niceei, vorbesc despre praznicul Adormirii Maicii Domnului. Troparul praznicului de astăzi ne arată frumusețea învățăturii Bisericii: Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu aui părăsit de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai la Viață, fiind Maica Vieții, și cu rugăciunile Tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

În sec.IV. se făcea la Ierusalim un pelerinaj ce era îndreptat în ziua de 15 august spre Biserica Adormirii Maicii Domnului, care era situată între Ierusalim și Bethleem, și care era construită de aristocrata romană Ikelia. știm că Împărații bizantini au desăvârșit lucrarea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, și așa se explică faptul că Biserica zidită deasupra criptei mormântului Maicii Preacurate din Ghetsimani, Împăratul Mauriciu a zidit o biserică care datează din anul 602 până în zilele noastre, și-n ziua de 15 august, ca zi de prăznuire în cinstea amintirii Maicii Preacurate a lăsat ca Testament să se săvârșească pelerinaje la mormântul Acesteia.

Într-o cântare populară, mult iubită a poporului nostru, numită Priceasnă, cântăm așa: Am venit Măicuță, să te mai verdem, să ne spunem dorul pe care-l avem. Din aceasta vedem cât de frumos, poporul roman, a îmbinat credința cu mărturisirea.

O rugăm pe Maica lui Dumnezeu să fie ocrotitoarea familiilor, după cum cântăm Acesteia, rugându-ne: Ocrotește țara și poporul, turma și păstorul. O rugăm pe Maica Domnului să fie ocrotitoarea Sfintelor Mănăstiri, a Preoților slujitori ai Sfintelor Altare, pentru că este Maica Arhiereului celui veșnic, a noastră a tuturor, ocrotitoarea României.

Cântăm rugându-ne: Pune Maică pace în țară și liniște între popoară… Constatând evenimentele care s-au petrecut în ultimul timp, la noi la ortodocși, îndemnăm poporul la solidaritate duhovnicească, chemând numele Maicii Preacurate. Biserica în calitatea ei de factor al păcii sociale îndeamnă la rugăciune și la dialog, la liniște și la co-responsabilitate socială, pentru că ura și violența nu aduc beneficii nimănui. De aceea, să ne rugăm astăzi, la sărbătoarea mutării de pe pământ la ceruri a Maicii lui Dumnezeu pentru pace, pentru liniște și pentru unitatea poporului român, mai ales în anul Centenarului.

Să nu uităm că noi, harghiteni, și credincioșii actualei Episcopii a Covasnei și Harghitei, am avut un ambasador deosebit la Marea Unire, pe Episcopul Miron Cristea din Toplița Română, ajuns mai apoi Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”.

Preotul Lucian Ciudin, de la Parohia Sângeroasa a fost hirotesit duhovnic.

Răspunsurile la strană au fost date de preotul Marin Ioan și grupul de studenți teologi.