Luni, în Săptămâna Luminată Preasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de preoții Municipiului Sfântu Gheorghe și diaconii ceremoniali a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala „Sfântu Mare Mucenic Gheorghe si Sfântul Ierarh Nicolae” în Municipiul Sfântu Gheorghe.

La sfârșitul Sfintei Liurghii Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură le-a spus credincioșilor : „Învierea Mântuitorului reprezintă centrul predicii Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor prezintă un grup de cuvântări rostite de Sfântul Petru după Învierea lui Hristos. În ziua Cincizecimii Sfântul Apostol Petru transmite un mesaj pascal. Sfântul Arhidiacon Ștefan pe lângă mesajul pascal adaugă și alte relatări vechi testamentare. Sfântul Apostol Pavel arată că predica Evangheliei nu poate avea în centrul ei decât Învierea lui Hristos. Sfintele Evanghelii mărturisesc că după Înviere, Mântuitorul S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena chiar în dimineața Învierii. Femeilor Mironosițe care au venit la Mormânt ca să ungă Trupul Său cu mir le-a întâmpinat cu cuvântul „Bucurați-vă”. În ziua Învierii, spre seară, S-a arătat lui Luca și Cleopa care se aflau în drum spre Emaus. S-a arătat Apostolilor în prima zi seara, unde ucenicii erau închiși de frica iudeilor, a intrat prin ușile încuiate, le-a arătat mâinile și picioarele și I-a binecuvântat prin cuvintele „Pace vouă!”. I-a numit martori ai patimilor și Învierii Sale și le-a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt. La opt zile după Înviere S-a arătat din nou ucenicilor, acum fiind și Sfântul Apostol Toma pe care l-a invitat Să-i pipăie mâinile și coasta și plin de credință a exclamat „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. La 40 de zile după Înviere Iisus s-a arătat pentru ultima oară ucenicilor Săi, i-a scos în Betania și binecuvântându-i S-a înălțat la Ceruri.”

Răspunsurile la strană au fost dată de membrii corului Catedralei Paraclis Episcopal. La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a binecuvântat credincioșii prezenți, urându-le salutul creștinesc „Hristos a Înviat!”